Nu börjar resan med att bekämpa utanförskapet på riktigt.

By 26 juli, 2019 Alliansen

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd. – Det bästa sättet man kan hjälpa individer på som är långt från arbetsmarknaden är att tydligt motivera till egen försörjning och visa på att individen är en resurs. Det är dessutom viktigt att ställa tydliga krav på att man anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle. Om man inte deltar i överenskomna åtgärder och erbjudna arbeten ska man inte ha rätt till bidrag. Heltidsaktivering minskar på allvar skillnaden mellan försörjningsstöd och arbete och ger dessutom en möjlighet till delaktighet och utveckling, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Läs vad Corren skriver:

https://www.corren.se/…/okade-krav-for-forsorjningsstod-om6…

Leave a Reply