Niklas Borg (m), presenterar ny Arbetsgrupp som ska hjälpa till att bryta utanförskapet

By 21 augusti, 2019 Niklas Borg

Under många år har Niklas Borg följt den negativa utvecklingen som Linköping tagit när det kommer till det växande utanförskapet. Det är tydligt att mer av samma insatser som tidigare har genomförts inte kommer att bryta utanförskapet. Linköping behöver tänka nytt, lära av andra och införa verksamma insatser – och det är bråttom. Många insatser har gjorts genom åren för att bryta det växande utanförskapet i Linköping, men inget har hittills lyckats bromsa in utvecklingen. Istället har klyftorna och utanförskapet ökat. Därför tillsätter nu Niklas Borg (M) en helt ny arbetsgrupp med deltagare bestående av företrädare både från politiken, näringslivet och civilsamhället. Gruppens sammansättning av deltagare med helt olika kunskapsområden, erfarenheter och bakgrunder kommer att vara en viktig faktor i arbetet att ta fram förslag på konkreta insatser som kan hjälpa till att bryta utanförskapet i Linköping. – Jag är övertygad om att utanförskapet inte kommer att kunna lösas av oss politiker allena, vi måste börja tänka nytt och försöka hitta lösningar genom nya metoder. Den här nya arbetsgruppen kommer därför att bli en spännande början på något unikt – ett inkluderande samarbete över gränser. Vi måste komma ifrån de politiska låsningarna och inte låta politisk ställning vara ett hinder för en god kraft och förändring som samhället behöver, säger Niklas Borg (M). Arbetsgruppens deltagare:

Niklas Borg Kommunstyrelsens Ordförande (M), kommunalråd, Linköpings kommun

Sanna Detlefsen Director, Linköpings Stadsmission

Fredrik Lundén Ordförande (M), Arbetsmarknadsnämnden, Linköpings kommun

Miriam Zwörner Utvecklingsansvarig, Studieförbundet Bilda

Rikard Norman Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna

Magdalena Ingberg Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Mia Powalko Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Anando Mesic Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Ayar Shekha Projektledare idrott Segregerade områden Linköping, SISU Idrottsutbildarna Östergötland

Hargita Horvart Projektledare språkvän, Röda korset Linköping

Anna Lövheim Konsult, politisk sakkunnig, integrationsexpert

Antonio Dacosta Handläggare/Näringslivsansvarig, Samjobb

Nihal Mohammed Grundare Ung FN Linköping Anna Bergdahl Verksamhetschef, Vardaga Omsorg

Arbetsgruppens sekretariat: Lina Rittne, politisk sekreterare (M)

Leave a Reply