Niklas Borg (M) utsedd att ingå i Moderaternas nya integrationskommission

By 17 april, 2019 Okategoriserade

Moderaterna tillsätter en integrationskommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. I denna kommission kommer Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, att ingå. Integrationskommissionen ska dels fokusera på positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk tillväxt som kommer individerna till del, kraftigt förbättrade skolresultat och minskat utanförskap. Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och reglerad migrationspolitik. Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att Sverige ska nå målen. – Vi har under flera år kombinerat stor invandring med lite integration. Problemen med detta ser vi idag även i Linköping i form av stora utmaningar inom skolan, arbetslöshet, bostäder, socialtjänsten och vården som riskerar att växa och bli ännu större om inte integrationen blir radikalt mycket bättre, säger Niklas Borg (M). Vi ska nu vända på varje sten och ta fram den handlingsplan som Sverige och Linköping så länge har behövt. För bästa resultat ska vi hämta lärdomar från länder som har lyckats bättre än vi. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska leda arbetet och utöver Niklas Borg kommer en handfull övriga företrädare för Moderaterna att delta, plus en rad forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter. Kommissionen kommer att jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om. Arbetsgruppen: Ulf Kristersson, partiledare (ordförande) Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna Expert- och referensgrupp: Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent Martin Lorentzon, grundare Spotify Gunilla von Platen, grundare Xzakt Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia Sekretariat: Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Mer information om kommissionen finns att läsa här:

https://moderaterna.se/med-anledning-av-integrationskrisen-tillsatter-moderaterna-en-integrationskommission

Leave a Reply