Moderaternas företagarråd vill lyfta fram Linköpingsföretagarnas trygghet

By 30 januari, 2018 mars 15th, 2018 Christian Gustavsson, Fredrik Lundén

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs av företagare. Människor som tar risker och vågar satsa på sin idé och som vi alla får skörda frukterna av. Det är nämligen genom företagare som talang flockas till Linköping, nya produkter växer fram och vi får in resurser till skola, äldreomsorg och sjukvård. Tyvärr lever många företagare med en otrygghet och rädsla över allt från inbrott till bedrägeri och utpressning, men detta diskuteras sällan. Det är därför hög tid att lyfta trygghetsfrågor ur en företagares perspektiv.

Moderaternas företagarråd i Linköping föreslår nu, genom kommunalråd Christian Gustavsson (M) och Fredrik Lundén, i en motion till kommunfullmäktige att Linköpings kommun genomför en trygghetsundersökning riktad mot Linköpings företagare för att fördjupa kunskapen om deras situation samt som underlag för eventuella åtgärder från kommunens sida.

– Viljan, energin och kreativiteten att starta och driva ett företag riskerar att minska om det förekommer en känsla av otrygghet. Vi moderater vill därför att det inte bara ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva företag, det ska även vara tryggt och säkert. Linköpings kommun ska ha ett gott klimat för företagande och entreprenörskap och detta är nära förknippat också med trygghetsfrågorna, säger Christian Gustavsson (M).

– I de diskussioner vi har haft med företagare kommer allt oftare frågan om trygghet upp, trygghet både för sig själva men även för sin personal och sitt företag. Vi vill att kommunen genomför en trygghetskartläggning för att sedan kunna vidta relevanta åtgärder som förbättrar tryggheten. Vi är övertygande om att detta kommer att vara ett viktigt bidrag till att förbättra företagsklimat i Linköping, avslutar Fredrik Lundén (M).

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköping News: https://linkopingnews.se/affarer/moderaterna-vill-se-tryggare-foretagare/

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/foretag-i-linkoping-upplever-okad-brottslighet-om4982607.aspx

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköpings-Posten: http://www.linkopingsposten.se/trygghetsfragor-for-foretagare—en-valfraga/

Leave a Reply