Moderaterna satsar på socialtjänsten

By 14 september, 2018 Annika Krutzén

Linköpingsmoderaterna välkomnar en dialog om vad som kan förbättra arbetssituationen för anställa medarbetare på socialtjänsten i Linköping. Det värdefulla arbete som ni utför ska inte behöva ske under så här pressande förhållanden. Vi Linköpingsmoderaterna vill därför skjuta till resurser för att kunna hantera de brister som finns och det som behöver åtgärdas. Även om vi är medvetna om att allt inte handlar om mer pengar inser vi ändå att det i detta läge är ofrånkomligt att det behövs mer resurser till socialtjänsten i Linköping. Detta har vi också givetvis med i vår budget.

I Linköpingsmoderaternas budget har resurser avsatts för att fortsätta den kompetenstrappa som redan påbörjats för att kunna ge nyanställda en introduktion men även anställda med erfarenhet möjlighet till kompetensutveckling. Något som vi ser som minst lika viktigt. Vår målbild är att fokusera ännu mer på att sätta familjen som behöver stöd i centrum och att samverka omkring denna istället för att skickas runt mellan olika förvaltningar.

Socialtjänsten har en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal och för att underlätta detta arbete måste åtgärder snarast vidtas för att minska arbetsbelastningen. Här krävs ett starkt politiskt ledarskap som vågar gå in och stötta upp förvaltningen och även stå upp för de beslut som behöver fattas. Socialtjänstens ansvarsuppgifter ska kunna fullgöras med både kvalitet och säkerhet och bra arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/m-satsar-pa-socialtjansten-om5462875.aspx