Linköping behöver en ny väg

By 31 mars, 2017 mars 9th, 2018 Christian Gustavsson, Linköpingslöftet

Det går bra för Linköping, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Medan arbetslöshet är en parentes för de allra flesta så glider andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I dagens Linköping så ökar segregationen och trångboddheten, det långvariga bidragsberoendet biter sig fast och knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna i valet 2014 var att segregationen hade ökat under Alliansens åtta år vid makten. Det var en kritik som sved, eftersom den också stämde. Trots många insatser och stora resurser så fortsatte klyftorna att växa. Med en annan majoritet, och vars främsta löfte är att bryta segregationen, så kan vi se att problemen fortsätter att växa och i en allt snabbare takt. I sak är det begripligt eftersom S-, MP- och L-koalitionen fortsätter med samma verkningslösa insatser som Alliansen hade, men med mer pengar. Resultatet blir såklart detsamma.

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Vi väljer därför att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling. Vi kallar det Linköpingslöftet, ett förnyat samhällskontrakt mellan oss som bor här och kommunen, men också mellan oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav som innebär att man för att få ekonomiskt bistånd också aktivt måste arbeta för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bär var och en av oss.

Det går bra för Linköping och det är många av oss som upplever framgång. Med framgång kommer också ansvar. I ett samhälle ligger inte allt ansvar på den som för stunden är svag, utan också hos den som är stark. Vi måste grunda en kultur där vi vänder oss och sträcker ut en hjälpande hand till den som står bakom och som inte har kommit lika långt.

Ett samhälle som håller ihop och nästa generation av innovationer och entreprenörer skapas bara om hela Linköping släpps fram. Linköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana, vågar förverkliga sina drömmar – och ges verktygen för att lyckas med det.

Christian Gustavsson (M)

kommunalråd i opposition

Leave a Reply