Fredrik Lundén

54 år, Lantmästare/Egen företagare
Vice ordförande Äldrenämnden, Ersättare Kommunstyrelsen, Vice ordförande Geografiskt utskott 4 (Åkerbo), Ledamot AB Stångåstaden, Ersättare Stiftelsen Östergötlands Länsteater, Ledamot Kommunfullmäktige

Mail: fredrik.lunden@linkoping.se

Linköping kan bättre, jag vill arbeta för:
 • Ett bättre företagsklimat en grundförutsättning för en fungerande välfärd.
 • En stärkt äganderätt, underlätta byggande på landsbygden, minska strandskyddet.
 • En högre kvalité i omsorgen, fokusering på individen, inte utföraren.
 • Bättre mat i skola och omsorg, tillaga maten av närodlade varor nära de som ska äta den.
 • Att lösa personalbristen i omsorgen genom att införa servicepersonal
 • Sänka skatten när ekonomin tillåter, konkurrensutsätt kommunal verksamhet.
 • Ökad valfrihet inom skola och omsorg.

Presskonferens- fler vägar till egen försörjning

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments

Satsningar på fler vägar till egen försörjning

Utanförskapet och framförallt det långvariga utanförskapet är en av de största utmaningarna under mandatperioden. Linköpings kommun kommer att behöva höja sina ambitioner för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför har vi nu kompletterat 500-uppdraget med 42 nya utvecklingsplatser inom Idrott och service för de som är längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare 70 platser beräknas komma igång under tidig vår 2020.

Även arbetet med att gå från s.k. OSA-anställning på Idrott och service (Offentligt skyddade anställningar) till anställning inom näringslivet och Samhall ger resultat. 

500-uppdraget

Enligt tidigare beslut ska antalet arbetsmarknadsinriktade anställningar och utvecklingsplatser inom kommunkoncernen öka med 500 platser under 2019-2020, i det så kallade 500-uppdraget. Vid årsskiftet kommer delmålet om att skapa 225 platser uppnås och ytterligare 275 kommer att tillskapas under 2020. En stor del av de arbetsmarknadsinriktade platserna är tillsatta av personer som tidigare uppburit försörjningsstöd. Exempel på uppdrag som den arbetsmarknadsanställde utför är arbeten som inte kräver så lång utbildning, men som bidrar till arbetsplatserna;

 • Vara en extra vuxen tillsammans med ordinarie personal
 • Stöd vid påklädning och avklädning i samband med utevistelse
 • Avlastning vid måltid – duka, plocka bort
 • Rastvärd, bussvakt, biblioteks- och cafeteriavärd
 • Postutdelning
 • Kopiering, sortering

– Jag är verkligen nöjd med att vi lyckas leva upp till 500-uppdragets tuffa tidslinje. Arbetsmarknadsnämnden har ännu inte funnits ett helt år men vi gör redan skillnad. Extra glädjande är att hela 69 procent av dem som fått anställning eller en utvecklingsplats i 500-uppdraget kommer från försörjningsstöd. Det är då det börjar göra skillnad på riktigt. Under de senaste tre månaderna har antalet hushåll som har försörjningsstöd minskat något och vi hoppas på att trenden håller i sig, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ett minskat bidragsberoende är nödvändigt både ur ekonomiskt hänseende som ur ett socialt.

– Linköpings kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gläder mig därför att vi kommit igång med projektet för att få fler i sysselsättning samt lyft detta genom att arrangera en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Linköping, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Verksamhetsuppdrag Idrott och service

Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden har i 500-uppdraget kompletterat med ett nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink, Idrott och service, med 42 utvecklingsplatser. Planen är att utöka ytterligare med 70 platser under tidig vår. Utvecklingsplatserna ger stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bland annat språkutveckling och delaktighet för att sedan kunna ta nästa steg mot egen försörjning. Alla behövs och alla bidrar.

– Det är verkligen glädjande att se förändringen av Idrott och Service verksamhet. Från att ha varit en OSA-arbetsplats för offentligt skyddat arbete man inte kom vidare ifrån, till att vara en riktig väg ut på arbetsmarknaden. Hittills i år har exempelvis hela 28 personer fått anställning utanför Idrott och service, vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare år, säger Christoffer Rosendahl (C), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är glad att Kultur- och fritidsnämnden har tecknat detta OSA-avtal så att vi kan fortsätta att ge fler personer möjlighet att med denna arbetsmarknadsanställning som bas, sedan kunna komma vidare i arbetslivet med eller utan andra anställningsstöd. 

Men också för att dessa insatser kommer öka trivseln för alla kommuninvånare som nyttjar kommunens motionsspår, badsjöar och motionscenter, säger Gustaf Appelberg (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen har också nyligen undertecknat en Lokal Överenskommelse (LÖK). Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan partnerna och kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare underlätta för människor att komma i egen försörjning.

– I Alliansens Linköping ska alla barn ha minst en förälder som varje morgon går till arbete eller studier, det är en viktig målsättning som vi kommer att arbeta hårt för att uppnå, avslutar Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Moderaternas företagarråd inleder besöksturné i Linköping

By Fredrik Lundén No Comments

Idag inleder Fredrik Lundén (M), talesperson för Moderaternas Företagarråd i Linköping en besöksturné bland Linköpings olika företag, stora som små. Moderaternas Företagarråd startades runt om i landets kommuner, bland annat i Linköpings kommun, under 2016 efter beslut av moderaternas partistyrelse. I Linköping leds Moderaternas Företagarråd av Fredrik Lundén (M).

Målet är att förbättra och förenkla vardagen för företagare i Linköping. Men även direkt övergripande påverka och förbättra företagarklimatet i hela Sverige.

– Syftet är att utifrån företagarnas vardag ta fram vassare förslag och reformer som svarar upp mot de faktiska problem svenska företag i dag upplever. Nätverkens arbete ska bidra till konkreta förslag för att göra vardagen för Linköpings företagare enklare, effektivare och tryggare, säger Fredrik Lundén (M).

Besöksturnén som inleds idag kommer att pågå löpande under mandatperioden. Nedan följer en lista över de besök som hittills planeras att genomföras. Vid intresse att följa med på något av besöken är ni välkomna att kontakta Lina Rittne, politisk sekreterare, (013-20 70 06) eller Felicia Roel, politisk sekreterare (013-20 68 18).

 • Svenskt Näringsliv
 • Kontor- X AB
 • Veoneer Sweden AB
 • Make-up store
 • Stilfloristerna i Linköping
 • Brödernas Kök
 • StjärnaFyrkant Linköping
 • e-teak
 • Bygg OM
 • Restaurang Sol & Ris

En milstolpe för Linköping

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments


Idag invigdes återbruksanläggningen vid Ullstämma återvinningscentral.

Ⓜ️⭐️Från oss moderater deltog Fredrik Lundén, Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
-Det unika är att den kommer bemannas av människor som idag är långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik.

✅Totalt när systemet är helt i bruk kommer det att var närmare 30 platser som kan användas för att fler Linköpingsbor ska komma i egen försörjning. Action now! @ Ullstämma Återvinningscentral

Arbetsmarknadskongress för ett inkluderande Linköping

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Idag samlas chefer från hela kommunen och våra kommunala bolag för att diskutera hur vi ska förbättra vårt arbete med att bryta utanförskapet och bli ett mer inkluderande samhälle.

Ⓜ️Idag kan vi alla Moderater i Linköping vara extra stolta över att vi inte bara för en ansvarsfull politik, utan även talar från hjärtat i dessa frågor. I Linköping ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

✅Idag inledningstalade Niklas Borg (M), och gav ett tydligt budskap om att vi alla måste ta ansvar och våga vara modiga.

✅Gör vi det så kommer Linköping att växa sig ännu starkare, gör vi inte det kommer det som vi ser som problem idag bara att vara början!

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg

By Fredrik Lundén

Stora delar av äldreomsorgen i Linköping är bra men en hel del kan också bli bättre. Moderaternas ambition är att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg, oavsett utförare, och därför sätter vi de äldres behov i centrum.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Därför presenterar vi nu Linköpingsmoderaternas förslag för att höja kvaliteten på äldreomsorgen i Linköping.

Förbättrad livskvalité

 • Linköpingsmoderaterna vill öka andelen äldreboenden där maten tillagas lokalt av utbildad personal. Vi vill också satsa på måltidsutveckling för att få en hemtrevlig och aptitretande måltidsmiljö samt att hemtjänsten ska tillåtas laga mat. Därtill vill vi också lyfta statusen på äldres mat med hjälp av gästkockar.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa fjärrkyla vid ny-, till- och ombyggnation där det är praktiskt möjligt.
 • Demens är på väg att bli vår nya ”folksjukdom”. För att bättre kunna möta dem med demensproblematik vill vi genomföra demensutbildningar för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Vi vill även att allmänheten samt de som i sin profession kommer i kontakt med personer med demenssjukdom, exempelvis polis, färdtjänstpersonal och butikssäljare, erbjuds demensutbildning i syfte att öka förståelsen.
 • Linköpingsmoderaterna vill minska antalet medarbetare inom äldreomsorgen som en hemtjänstmottagare får möta.
 • Linköpingsmoderaterna vill, tillsammans med regionen, skapa ÄldreVårdsCentraler (ÄVC).
 • Samhället blir allt mera känsligt för störningar och därför kommer Linköpingsmoderaterna att se till så att varje boende har en krisbredskapsplan.

Minska ensamheten

 • Linköpingsmoderaterna vill påskynda utbyggnaden av wifi på äldreboenden, dels genom krav på utföraren att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler men också genom en snabbare utbyggnad av wifi tillgängligt på hela boenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill utveckla ”Hagdahls-modellen” till andra stadsdelar, i första hand Skäggetorp.
 • Linköpingsmoderaterna vill bevara anhörigstödet för den som vårdar en anhörig.

För framtiden

 • För att klara av att möta behoven från en åldrande befolkning vill Linköpingsmoderaterna att kommunen tidigt i planeringen avsätter mark för äldreboenden i nya stadsdelar.
 • Linköpingsmoderaterna vill att kommunen avsätter mark i detaljplaneringen så att anpassade trädgårdar kan anläggas i närhet till redan befintliga äldreboenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill tidigarelägga utbyggnaden av äldreboende i Berga.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa Lagen om valfrihet (LOV) för nybyggnation i särskilt boende.

Reportage i Svt Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mat-inom-aldreomsorgen

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7019012

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/sa-vill-m-satsa-pa-aldreomsorgen-om5412351.aspx

(S) far med osanningar om Moderaternas politik

By Fredrik Lundén

I ett nyligen släppt pressmeddelande från Socialdemokraterna fokuserar partiet på att svartmåla Moderaternas politik istället för att berätta vad de själva vill. Det är glädjande att Socialdemokraterna fokuserar så mycket på Moderaternas politik men deras påståenden är dock rena osanningar.

– Att Socialdemokraterna väljer att lyfta Moderaternas politik är bra och välkomnas men man måste ställa sig frågande inför vad Socialdemokraterna själva vill. Det har de nämligen glömt att ta med, säger Fredrik Lundén (M), vice ordförande i äldrenämnden.

Det är inte sant, som Socialdemokraterna skriver, att Linköpingsmoderaterna vill att all äldreomsorg ska ske i privat regi. Till skillnad från Socialdemokraterna som sätter utföraren i centrum, sätter Moderaterna de äldre och deras behov i centrum. För Moderaterna är det viktigast att den utförare som erbjuder den bästa lösningen också ska driva äldreomsorgen, inte att det just måste vara kommunens utförare eller privata utförare. Men viktigt är också att kommunen alltid ska ha en tillräcklig andel för att bibehålla kompetensen och tjäna som referens till välfärdsföretagen. Om man ser på statistiken över var de boende i Linköping är som mest nöjda så bor en klar majoritet på boenden som drivs av privata aktörer.

Det är heller inte sant att vi vill minska bemanningskraven, tvärtom yrkade Linköpingsmoderaterna på att det är behoven på respektive boende som skall vara avgörande men det måste alltid finnas en tillräcklig bemanning.

Och det stämmer inte att vi är emot rätten till önskad sysselsättningsgrad, tvärtom så tycker vi att det är en bra reform. Men Linköpingsmoderaterna krävde att en sådan reform inte ska leda till fler delade turer samt att ersättningen till utföraren ska baseras på verklig kostnad och inte på de skyhögt dyra önskemålen från den kommunala utföraren.

Värt att notera är dock att de upphandlingar som har skett under Socialdemokraternas styre har varit betydligt billigare än under tiden då Alliansen styrde.

– Vi vill att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg oavsett utförare och därför sätter vi de äldres behov i centrum, avslutar Fredrik Lundén (M).

Så för att klargöra vad Linköpingsmoderaterna faktiskt vill så är det att:

 • öka andelen äldreboenden där mat tillagas lokalt och att mera pengar skall satsas på måltidsutveckling. Detta har Socialdemokraterna konsekvent varit emot, till och med när det kommer upp som Linköpingsförslag från medborgarna
 • införa wifi i äldreboenden. De senaste åren har Linköpingsmoderaterna yrkat på att det skall ställas krav på utförare om att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler. Detta har Socialdemokraterna röstad nej till varje gån det har kommit upp. Därför saknar ännu idag 2018 ett flertal boenden tillgång till wifi.
 • införa fjärrkyla vid nybyggnation, det har Socialdemokraterna konsekvent röstad nej till (klicka på länk för mer information: https://www.moderaternalinkoping.se/category/fredrik-lunden/)
 • påskynda utbyggnaden av äldreomsorgen genom att tidigarelägga byggandet av ett nytt äldreboende i Berga.
 • införa ÄldreVårdsCentraler (enligt samma koncept som BarnaVårdsCentraler).
 • begränsa antalet personer som en hemtjänsttagare får möta genom att påskynda införandet av tids- och insatsregistrering. Idag möter över hälften av de som har daglig hemtjänst mer än 12 personer under en 2 veckors period, det är inte värdigt.
 • sist men inte minst vill vi minska de enorma skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att Linköping sätter den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Äldre far illa i värmen

By Anita Jonasson Kroon, Fredrik Lundén

Det är med blandade känslor vi använder uttrycket ”Vad var det vi sa”. Men nu när vi är mitt i den intensivaste värmeperioden på många år tänker vi på det beslut som togs beträffande fjärrkyla i det nya Äldreboenden som är under byggnation i Vallastaden.

Det blir allt fler äldre i Linköping och vi ser samtidigt att antalet äldre med behov av demensomsorg ökar ännu mer. Att det behövs fler äldreomsorgsplatser i kommunen råder ingen tvekan om, Äldrenämnden beslutade därför i full enighet att bygga ett nytt boende i Vallastaden. Det var ett enkelt beslut att ta. Vi Moderater vill dock ligga i framkant och föreslog att det nya boendet skulle förberedas för de nya teknikerna som kommer, så långt som det är möjligt. Vi förslog vidare tillsammans med C och KD att det skull installeras fjärrkyla på boendet. Fjärrkyla är relativt effektivt, vi producerar det själva genom Tekniska Verken och det är miljömässigt det överlägset bästa sättet att kyla med.

Här är ett citat från vårt (M, C och KD) förslag på Äldrenämndens möte i maj 2016. ”Klimatet i världen blir allt varmare och framförallt stannar varje väderperiod under längre tider. Det leder till allt större påfrestningar både när det gäller torka, regn eller värme. Påfrestningarna gäller alla men effekterna blir svårast för våra sköraste medborgare det gäller alldeles särskilt dom som är äldre och svaga. Under den stora värmeböljan i Europa 2003 beräknas cirka 50.000 människor ha avlidit som en effekt av värmen. Enbart i Frankrike omkom 14.802 personer de allra flesta över 75 år gamla. Det var i Europa och i modern tid.

Det är inte bara för de boende som värmen är besvärande, det gäller i högsta grad de som skall utföra omsorgsarbetet. Arbetet omfattar ofta tunga lyft, ibland under stressiga former. Vi vet att man vid arbete i värme lättare tar fel beslut, det ökar inte bara risken för arbetstagarna utan innebär även en ökad risk för de boende. Därför anser vi att fjärrkyla ska installeras från början i det nya äldreboendet i Vallstaden.”

Trots våra goda argument röstade majoriteten (S, MP och L) nej till vårt förslag. Årshyran hade blivit lite dyrare, det är riktigt, men kvalitén för såväl de boende som för personalen så mycket bättre. Vi har förståelse för att det blir dyrt att installera fjärrkyla i efterhand, men att inte göra det när man bygger nytt, det är oklokt. Det som i sammanhanget kanske är mest förvånande är att ungefär samtidigt sa majoriteten ja till ett förslag om att själva huset ska byggas i ”kil” form och med en mera exklusiv fasadbeklädnad, detta höjde hyran utan att ge något tillbaka till de som bor eller jobbar där. Vi prioriterar olika helt enkelt, vi Moderater sätter individen och dennes behov i första rummet.

Fredrik Lundén (M)
Vice Ordförande Äldrenämnden

Anita Jonasson-Kroon (M)
Ledamot Äldrenämnden

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/aldre-far-illa-i-varmen-om5385829.aspx

Vi vill göra Linköping till en företagarvänlig kommun

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Sedan 2014 då socialdemokraterna tog över styret för Linköping har kommunens företagare upplevt att attityden mot företagande från ansvariga politiker försämrats avsevärt. Vi i Moderaterna vill se ett slut på den utvecklingen. Därför presenterar vi vårt företagarpaket med en rad åtgärder för att återigen göra Linköping till en företagarvänlig kommun.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Under en fyraårig mandatperiod fattar en kommunledning hundratals beslut som påverkar Linköpings företagare.

– Vi är företagare själva och förstår att för att Linköping ska må bra och kunna fortsätta utvecklas, måste företagen i Linköping må bra och vilja fortsätta utvecklas. Vi i politiken skapar inte arbetstillfällen, det gör företagen. Företagen ska känna att kommunen underlättar istället för att göra det krångligare att vara företagare i Linköping, säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna i Linköping.

Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Moderaterna vill därför införa en servicegaranti där kommunen i varje fall ska meddela en maxtid på hur lång tid det tar innan en ansökan blir behandlad. Det kan exempelvis inte vara så att en krögare som ansöker om ett serveringstillstånd inte vet när det kommer beviljas. Det bidrar inte till förutsägbarhet i en företagares vardag.

En annan viktig åtgärd som vi inom moderaterna vill införa för att förbättra klimatet för företagare i Linköping är den så kallade Rättviksmodellen. Rättviksmodellen innebär att kommunen enbart tar betalt för den service den faktiskt ger företag istället för att utgå från en schablonmässig betalningsmodell.

– Allt oftare känner vi moderater ett behov av att påminna om att Linköping är mer än staden. En stor del av Linköpingsborna bor och driver företag på landsbygden eller i någon av de mindre tätorterna. Det räcker med att besöka Vreta utbildningscentrum och Vreta kluster för att inse att de gröna näringarna växer och driver på den tekniska utvecklingen. Därför är viktigt att vi som kommun underlättar för företagande på landsbygden säger Fredrik Lundén, medlem i moderaternas företagarråd.

Vi moderater ser även vikten av att lyfta företagande ur ett trygghetsperspektiv. En företagare lever ofta med sitt företag dygnet runt. Risken att utsättas för brott finns som en ständigt närvarande tanke i bakhuvudet. Man känner oro för personalen som jobbar natt. Det finns en oro för att drabbas av inbrott, bedrägeri, skadegörelse och utpressning. Nedskräpning och klotter medför extra kostnader som det kanske inte finns utrymme för. Vid sidan om de personliga kostnaderna för otrygghet finns också en kostnad för samhället. När vi oroas över saker som vår personliga trygghet minskar energin för kreativitet och företagsamhet. Mindre frihet leder till dämpad tillväxt och utveckling. Därför vill vi genomföra en kommunal kartläggning kring företagares känsla av otrygghet med en efterföljande åtgärdsplan tillsammans med Polisen.

Linköping har alltid varit en handelsstad. Om vi vill fortsätta vara det gäller det att företagen kan möta den ökade digitalisering inom handeln. E-handeln växer kraftigt och därför är det viktigt att Linköpings kommun ger goda förutsättningar för att e-handelsföretag ska kunna startas och utvecklas. Därför vill vi att Linköpings kommun etablerar ett e-handelskluster. Ett  kluster där både mindre mindre och större företag kan mötas och ta del av varandras kompetens och idéer.

Artikel i Corren: http://www.affarsliv.com/nyheter/sa-vill-moderaterna-hjalpa-naringslivet-om5327320.aspx

(S) gynnar kommunens utförare

By Fredrik Lundén, Okategoriserade No Comments

Mikael Sanfridson (S) försöker i sin replik (Corren 29/3) få det att framstå som att Moderaterna vill avbryta digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen, vilket såklart inte stämmer. Det vi vill är snarare att påskynda det och inte låta de boende på kommunens äldreboenden vänta på att kunna använda wifi till år 2020, som istället är Socialdemokraternas plan.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit att det, vid nya upphandlingar, ska ställas krav på vinnande utförare att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler till gagn för såväl boende som besökare. Och varje gång har Socialdemokraterna sagt nej till detta förslag. Istället lovar Sanfridsons (S) Socialdemokraterna att alla äldreboenden ska få wifi men först år 2020. Vi vill inte vänta så länge.

Det är också anmärkningsvärt att Sanfridson (S) försöker måla ut oss som en bromskloss i digitaliseringsarbetet när Moderaterna i vårt budgetförslag för 2018 avsatte 5,9 mnkr för driftskostnader för wifi i äldreboenden medan Koalitionen (S, MP, L) nöjde sig med ett långsammare införande och endast avsatte 1,4 mnkr. Frågan är vem som egentligen bromsar digitaliseringsarbetet.

Sanfridson (S) säger sig vilja ha en likvärdighet på alla äldreboenden men med Socialdemokraternas politik har Linköping istället fått en djupt ojämlik äldreomsorg med fördelar till kommunens egna utförare jämfört de privata utförarna. Det är inte rätt väg att gå för att skapa en likvärdighet på alla äldreboenden.

Fredrik Lundén (M)
Vice ordförande i Äldrenämnden

Klicka på länken för att läsa artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/s-gynnar-kommunens-utforare-om5240180.aspx