Jo, hårda tag behövs mot brott

By 30 september, 2019 Alliansen, Niklas Borg

Miljöpartiets Rebecka Hovenberg, Maria Moraes och Birgitta Rydhagen frågar sig om hårdare tag mot den organiserade brottsligheten verkligen kommer att hjälpa. För oss råder ingen tvekan. Med tanke på de senaste händelserna i Linköping är det tydligt – vi måste börja ta den grova brottsligheten på allvar.

DEBATT Skärpta straff, fler kameror och väktare är viktiga inslag i kampen mot brottsligheten, skriver Niklas Borg (M).

Vi löser självfallet inte allt med skärpta straff, fler kameror och väktare men de är viktiga insatser, av flera, mot kriminaliteten. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll.

Det grova våldet har nått rekordnivåer i Sverige, det kan vi inte blunda för. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Det är inte acceptabelt.

Så för att besvara Miljöpartiets fråga så anser vi inte att hårdare tag mot brottsligheten är den enda lösningen, men det är en viktig del där det behövs krafttag omgående.

Sedan millennieskiftet har dessvärre grovt kriminella gäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där vårdnadshavare känner svag samhörighet med samhället. Här behövs förebyggande insatser för att på ett tidigt stadium kunna ge stöd till de familjer som behöver det och i grunden är en lyckad skolgång den bästa försäkringen mot utanförskap.

Niklas Borg (M)

Leave a Reply