Invånarnas behov ska styra socialtjänsten

By 24 januari, 2020 Annika Krutzén

Nu ställer vi om till en modern socialtjänst och omsorg som anpassas efter dagens och framtidens behov och samtidigt möter Linköpingsborna där de är.

Idag ser behoven av socialtjänstens verksamhet och omsorg annorlunda ut än för bara några år sedan. Den demografiska utvecklingen och den segregation som finns i Linköping ställer helt nya krav och då måste kommunen vara rätt utrustad för att hantera detta. 

Linköpings kommun behöver möta både dagens och morgondagens omsorgsbehov snabbare och effektivare och därför kommer en rad förbättringar nu att ske. 

Sammanslagningen av kommunens social- och omsorgsförvaltning, som tidigare varit fördelad på två olika förvaltningar, kommer inom kort att vara på plats och arbeta mot samma håll. 

Vi kommer också börja arbeta mer både med en nära socialtjänst som kommer att arbeta effektivare med de verksamheter som finns lokalt, bland annat skolverksamheter, och också arbeta effektivare med vård nära den enskilde och för dennes förutsättningar.

Det kommer att ställas högre resultatkrav på de insatser som görs. Linköpings kommun står inför flera utmaningar framöver och då finns inte utrymme att lägga skattemedel på insatser som inte levererar och arbetar för individens bästa. Samhället och människor förändras och utvecklas hela tiden och då måste också kommunens boendelösningar för människor i behov av omsorgs- och akutboenden och andra insatser också kunna göra det.

De förändringar som nu kommer att ske innebär nya möjligheter och förutsättningar för att möta våra medborgare på ett bättre sätt. Med tydliga mål i sikte och fokus på att göra det så bra som möjligt för Linköpings invånare är jag övertygad om att vi tillsammans, när allt är på plats, kommer att kunna jobba mer effektivt och leverera mer resultat. 

Vi ska vara en socialtjänst och omsorg i framkant, alla invånare och medarbetare ska känna sig trygga med att vi gör det bästa för invånarna och det är deras behov som ska styra.

Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Linköping

Leave a Reply