FREDRIK BERÄTTAR OM ARBETET I ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

By 5 juni, 2020 Fredrik Lundén

Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden berättar i Corren om hur det är att leda arbetet framåt.

Beslutet om att inrätta en helt ny nämnd kom under förra mandatperioden. I januari 2019.

Arbetsmarknadsnämnden är en sammanslagning av delar från socialnämnden och bildningsnämnden och ska – enkelt uttryckt – fokusera på att få folk i arbete och se till att antalet försörjningsstödstagare minskar.

-Ömsom vin och ömsom vatten. Men vi har gjort många bra saker, summerar Fredrik Lundén (M) ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. 

Leave a Reply