Flygplatsen har självklar plats i Linköping

By 20 december, 2019 Alliansen

När andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget, skriver fyra företrädare för Allians för Linköping.

Det diskuteras en hel del om flyget, både ur ett miljöhänseende men också då vi nås av nyheter om flyglinjer som läggs ner på lokala flygplatser. I Linköping är vi stolta över att kunna kalla oss Sveriges flyghuvudstad med egen flygplats, flygindustri, helikopterflottilj, flygskola och flygvapenmuseum. Detta är något som vi slår vakt om och vill utveckla vidare.

Att kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv. Linköpings City Airport (LCA) är därför av mycket stor och växande betydelse för såväl näringslivet som universitet (LiU) samt hela regionens utveckling. 

Varje vecka välkomnar LCA omkring 600 utländska resenärer, företrädesvis affärsresenärer, som kommer till Linköping från 60 olika länder tack vare flyget. Bland landets 34 regionala flygplatser inom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) har LCA bäst frekvenser till en internationell knytpunkt tack vare linjen till Schiphol. Det är en viktig faktor för näringslivet.

Linköping och Östergötland leder även forskningen inom flygindustrin, inte minst inom den gröna omställningen som flyget behöver göra. Här finns Aerospace Cluster Sweden och vid Linköpings universitet finns SARC, Swedish Aeronautic Research Center, som är ett gemensamt centrum för svensk flygforskning. 

Man arbetar även tillsammans med det EU-finansierade forskningsprogrammet Clean Sky som har målen är att minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 75 procent och utsläpp av kväveoxider med 90 procent fram till år 2050. Även buller från flyg ska sänkas med 65 procent.

När Linköping växer har Linköpings flygplats en självklar plats. Men det kräver också mod i stadsplaneringen. Därför planerar vi nu för flytt av landningsbanan 600 meter österut, det gör att bullerkurvorna flyttas och möjliggör att vi kan låta staden växa över Stångebro och skapa möjlighet för flera tusen bostäder.

Vi tror inte på att motarbeta flygindustrin, det leder inte till en grönare värld, vi måste istället delta och bidra till att ställa om till gröna bränslen och minskat klimatavtryck. Linköpings historia och framtid är flyg. Så när andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget och utvecklingen av flygindustrin. 

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Denisé Cassel (KD)
Gruppledare för Allians för Linköping

Leave a Reply