En milstolpe för Linköping

By 12 oktober, 2019 Alliansen, Fredrik Lundén


Idag invigdes återbruksanläggningen vid Ullstämma återvinningscentral.

Ⓜ️⭐️Från oss moderater deltog Fredrik Lundén, Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
-Det unika är att den kommer bemannas av människor som idag är långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik.

✅Totalt när systemet är helt i bruk kommer det att var närmare 30 platser som kan användas för att fler Linköpingsbor ska komma i egen försörjning. Action now! @ Ullstämma Återvinningscentral

Leave a Reply