En ljus framtid för alla Linköpingsbor

By 21 juni, 2017 mars 6th, 2018 Christian Gustavsson, Linköpingslöftet

Det går bra för Linköping, men inte för alla Linköpingsbor. Segregationen fortsätter att växa med stor kraft. Det måste vi ändra på. Därför utställer Moderaterna redan nu sitt viktigaste vallöfte: Linköpingslöftet, med den bärande principen att alla Linköpingsbor har ett ansvar att bidra men också måste få möjligheten att göra det.

När Henning Nilsson anländer till Stockholm så gör han det barfota. Framför honom ligger drömmen framtiden, drömmen om alla möjligheter som bjuds i staden. Per Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad är sannerligen ingen dans på rosor. Livet som arbetare i Stockholm under mitten av 1800-talet innebar trångboddhet, fattigdom och begränsade livsmöjligheter. Men hela tiden finns där också nyfikenhet på, och strävan efter, en bättre framtid.

Linköping av i dag har få saker gemensamt med 1800-talets Stockholm, men det finns också likheter. I Linköping 2017 finns det också trångboddhet, fattigdom och människor med kraftigt begränsade livsmöjligheter. Elände går sida vid sida med oändliga möjligheter, en välmående befolkning och ett starkt företagande.

Det kommer nog inte som en överraskning för någon när jag säger att vi moderater prioriterar att ge människor en väg till arbete. Det är nyckeln till självbestämmande och frihet. Att arbete ger oss en plats i samhället är något som vi som har arbete tar för givet, men som den som saknar jobb är smärtsamt medveten om.

Linköping behöver välja en ny väg. Moderaterna föreslår därför ett förnyat samhällskontrakt med målet om full sysselsättning och där alla delar av den kommunala verktygslådan ska stödja en sådan utveckling. Försörjningsstöd ska aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar. Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad både i Linköping och på andra håll i Sverige. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet. Vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för den kortaste väg till jobb. Vi utvecklar sysselsättning och vill jobba med skyddade anställningar.

När Henning Nilsson kom till Stockholm i Mina drömmars stad så påbörjade han en resa som tog generationer att fullfölja. Den resan behöver nu för många kunna genomföras på bara en handfull år. Det kräver en utstakad väg för vad politiken vill åstadkomma, en verktygslåda som är full av insatser och tydliga krav på vägen.

Mänskligheten är född fattig. Välstånd har skapats genom vår strävan och genom summan av enskildas ansträngning och företagsamhet. Denna strävan finns hos oss alla, det vi behöver göra är att rusta den – och leda på den – genom utbildning, uppmuntran, krav, nyfikenhet och en positiv förväntan.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition