En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

By 21 oktober, 2018 januari 24th, 2019 Alliansen, Niklas Borg

Idag har Allians för Linköping presenterat sin ändringsbudget för 2019.

Det är en budget i balans som ger möjlighet att föra en politik som har sin utgångspunkt i människan istället för i systemen.

En stor satsning på att stötta människor mot egen försörjning är nyligen beslutad och vi kommer att öka ambitionerna ytterligare för att fler ska kunna gå från bidragsberoende till arbete och självförtroende.

I budgeten signalerar vi vikten av ett företagsklimat där vi underlättar för företagare och uppskattar dem för deras engagemang och entreprenörsskap.

Vi gör tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och LSS-verksamheten samtidigt som vi påbörjar effektiviseringar på central förvaltning och bl.a. sätter vi stopp för ytterligare skattemedel till elcykelpoolen.

Vi satsar också extra för att öka tryggheten i Linköping, bl.a. genom fler ordningsvakter.

En långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Linköping framöver.

Länk till Allians för Linköpings budget för 2019 på Linköpings kommuns hemsida: https://www.linkoping.se/contentassets/56ac63b78ddd4240bf92d4af45c3fa57/bilaga-2-forslag-kf-dec-budget-for-2019-med-plan-for-2020-20222.pdf?4aecae