Category

Paul Lindvall

Linköpingsmoderaterna presenterar budget för 2019-2020

By Erik Östman, Niklas Borg, Paul Lindvall

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga ut och utveckla välfärdstjänster av god kvalitet. En bra förskola, skola och äldreomsorg går hand i hand med en stabil ekonomi. Det är medborgarnas pengar som vi förvaltar och då är det också viktigt att varje krona används på bästa sätt. Vi moderater tar ansvar för en välskött ekonomi och presenterar nu Linköpingsmoderaternas budgetförslag för 2019-2020.

Jag är nöjd över att kunna presentera en budget i balans samtidigt som vi tillför extra resurser för att åter få en rättssäker socialtjänst, öka kvaliteten på maten i äldreomsorgen och bygga ikapp boenden för människor med funktionsnedsättningar. Viktiga satsningar som den (S)-ledda Koalitionen under nuvarande mandatperiod inte har klarat av att leverera, säger kommunalråd Niklas Borg (M).

– De ekonomiska resurserna måste användas där de behövs som allra mest. Vi prioriterar därför skola, omsorg, trygghetsskapande åtgärder och aktiva insatser för att bryta bidragsberoende. Det behövs en betydligt bättre samordning än idag när det gäller såväl lokaler som administration. Det är också nödvändigt att hushålla betydligt bättre med våra gemensamma skattemedel, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

– Vi presenterar en offensiv men också krävande budget med fokus på resurser till kommunens kärnuppgifter. Vår satsning Linköpingslöftet med sina sammanhängande delar av utbildning och stöd med krav på eget ansvar skapar de förutsättningar som kommer krävas för att lösa integrationen och bryta utanförskap, avslutar kommunalråd Erik Östman (M).

Klicka på länken för att läsa hela budgetförslaget: Linköpingsmoderaternas förslag till budget för 2019-2020

Bebygg inte golfbanan

By Christian Gustavsson, Paul Lindvall

Koalitionens presentation av den nya översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla var startskottet för den aktuella debatten kring en eventuell bebyggelse på Linköpings Golfklubb. Ett förslag som Linköpingsmoderaterna säger nej till.

Översiktsplanen har sin bakgrund i initiativ som Alliansen tog under åren 2011-2014 där avsikten var att bygga ihop tre av Linköpings viktigaste utvecklingsområden – LiU Campus Valla, Mjärdevi Science Park samt Vallastaden – men avsikten var aldrig att bygga på golfbanan.

– Linköpings Golfklubb och den mycket populära och centralt placerade golfbanan är en stor tillgång för hela Linköping. Det gäller inte minst många ungdomar. Den har också en stor betydelse för många medarbetare i Mjärdeviföretagen, universitetsanställda och andra som har arbetsplatser i direkt anslutning. Golfbanan ska vara kvar och översiktsplanen behöver omarbetas, menar kommunalråd Paul Lindvall (M).

– För oss har ambitionen redan från start varit att knyta samman campus, Mjärdevi och Vallastaden. Det är i kraftfältet av de tre områdena som vi ser att mycket av Linköpings utveckling nu sker och vart och ett av dem skulle förstärkas om vi sammanflätar studier, näringsliv och boende. Det finns mycket i planerna som är bra, som en fortsättning på Vallastaden och förtätning utmed Malmslättsvägen, men att bebygga golfbanan är helt enkelt fel fokus, säger kommunalråd Christian Gustavsson (M).

Artikel i Corren: M tar strid mot bygge på golfbanan_Corren 20170405