Category

Okategoriserade

Leave a Reply

Bäste medlem i Moderaterna i Linköping!

By Okategoriserade No Comments

Äntligen har det blivit dags att dra igång vår politikutveckling inför valet 2022. Ett nytt kommunalt handlingsprogram ska tas fram för att inte bara vinna valet utan också kunna genomföra moderat politik efter valet.

Arbetet sparkar igång nu i höst, fortlöper under återstoden av året, hela nästa år och ska mynna ut i ett förslag som ska antagas på kretsårsmötet år 2022.

Gamla som nya medlemmar är välkomna att deltaga i detta viktiga arbete och vi uppmuntrar alla medlemmar att söka till en arbetsgrupp. Dock kan politikutvecklingsutskottet komma att göra ett urval om söktrycket blir stort.

Senaste dagen för att ansöka är 14 oktober och görs på denna länk. Även mail med info är på väg till alla medlemmar som vi har mailadresser till. 

De olika arbetsgrupperna man kan ansöka till är:

Kompetensförsörjning och näringsliv

Skola och utbildning

Kultur och fritid

Trygghet och samhällsutveckling

Omsorg och äldre

Utanförskap och integration

Hoppas att du vill vara med och bidraga till detta viktiga arbete! Tveka heller inte att höra av dig till undertecknad om du har frågor.

Med hopp om din ansökan,

Kretsens politikutvecklingsutskott

genom,

John Weinerhall

Ordförande politikutvecklingsutskottet

1:e vice kretsordförande

Tfn.nr: 0724-676192

E-post: john.weinerhall@riksdagen.se

https://forms.gle/qcsVVSESTaNXED2m6

https://forms.gle/qcsVVSESTaNXED2m6

NIKLAS SVARAR PÅ LINKÖPINGSBORNAS FRÅGOR GÄLLANDE CORONA

By Okategoriserade No Comments

Igår hölls en frågestund som direktsändes via linkoping.se och Linköpings kommuns Facebook. 

Flera representanter från Linköping kommun deltog för att ge svar på hur kommunen hanterar coronakrisen. 

Linköpingsborna kunde ställa sina frågor både under direktsändningen och i förväg via linkoping.se och Facebook. 

?Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) inledde med att konstatera att en hel del har blivit bättre när det gäller sjuka och smittade i kommunens verksamheter. Men hans viktigaste budskap till Linköpingsborna var att även om det ser bättre ut just nu, så är krisen långt ifrån över.

?– Vi behöver fortsätta att jobba med social distansering, att undvika att träffa våra äldre, vara försiktiga och göra uppoffringar. Alla Linköpingsbor måste ta sitt ansvar för vi ska ta oss igenom detta på ett så bra sätt som möjligt, säger Niklas Borg (M).

En helghälsning

By Okategoriserade No Comments
Läs hela helghälsningen här.

Summering av året som gått 

Det har gått ett år sedan vi äntligen fick en Moderat KSO i Linköping igen. Alliansen har påverkat Linköping positivt genom rätt prioriteringar, och vi har börjat se resultat av den goda politik som förs. Arbetsmarknadsnämnden lyfter människor från utanförskap till sysselsättning och gemenskap, samarbete med näringsliv och polis prioriteras, skolor och socialnämnd arbetar bättre tillsammans… listan kan göras lång. Vi satsar även mer på sociala medier, följ oss gärna på våra lokala Facebook- och Instagramsidor.

Läs hela helghälsningen genom att ladda ned PDF:en nedan.

Annika Krutzén (M) i Almedalen

By Okategoriserade No Comments

Onsdag den 3 juli är Annika Krutzén (M) i Almedalen. Där kommer hon bland annat att delta i ett seminarium anordnat av Stadsmissionen om våldsutsatthet och beroendeproblematik. ”Vem räddar Hanna och Mette?” Om du inte har vägarna förbi Gotland, går det lika bra att livestreama på Almedalen-live.se.

Idrott och segregation

By Okategoriserade No Comments

 Annika Krutzén (M), har deltagit i samtal kring idrott och segregation. Olika parter deltar, för att tillsammans kunna förändra på riktigt. Ayar Shekha, Projektledare inom idrott i segregerade områden, från Östergötlands Idrottsförbund, och Patrik Stålhammar, verksamhetsutvecklare på Kenty, föreläste och visade hur ett bra samarbete kan se ut. En riktigt inspirerande förmiddag, som visar hur mycket engagemang det finns i Linköping. Det gör oss alltid väldigt glada!

Niklas Borg (M) utsedd att ingå i Moderaternas nya integrationskommission

By Okategoriserade No Comments

Moderaterna tillsätter en integrationskommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. I denna kommission kommer Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, att ingå. Integrationskommissionen ska dels fokusera på positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk tillväxt som kommer individerna till del, kraftigt förbättrade skolresultat och minskat utanförskap. Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och reglerad migrationspolitik. Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att Sverige ska nå målen. – Vi har under flera år kombinerat stor invandring med lite integration. Problemen med detta ser vi idag även i Linköping i form av stora utmaningar inom skolan, arbetslöshet, bostäder, socialtjänsten och vården som riskerar att växa och bli ännu större om inte integrationen blir radikalt mycket bättre, säger Niklas Borg (M). Vi ska nu vända på varje sten och ta fram den handlingsplan som Sverige och Linköping så länge har behövt. För bästa resultat ska vi hämta lärdomar från länder som har lyckats bättre än vi. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska leda arbetet och utöver Niklas Borg kommer en handfull övriga företrädare för Moderaterna att delta, plus en rad forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter. Kommissionen kommer att jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om. Arbetsgruppen: Ulf Kristersson, partiledare (ordförande) Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna Expert- och referensgrupp: Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent Martin Lorentzon, grundare Spotify Gunilla von Platen, grundare Xzakt Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia Sekretariat: Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Mer information om kommissionen finns att läsa här:

https://moderaterna.se/med-anledning-av-integrationskrisen-tillsatter-moderaterna-en-integrationskommission

Niklas förklarar Alliansens ägardirektiv för Stångåstaden

By Niklas Borg, Okategoriserade
Allians för Linköpings nya ägardirektiv för kommunens bolag innehåller lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. Detta är ett stort problem. Klicka gärna på filmen ovan för att höra hur Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, förklarar detta.

Nej! Moderaterna vill inte höja din hyra

By Okategoriserade No Comments

Tyvärr så har vi blivit tvungna att hantera Socialdemokraternas osanna påhopp på oss angående hyror.

Det är uppenbart att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. Därför vill vi ha en blocköverskridande överenskommelse om en bättre reglering. De stora partierna måste alltså vara överens. Hyresrätten och konsumentskyddet ska vara fortsatt starkt. Alla påståenden om att Moderaterna kommer att höja hyrorna efter valet är falska.