Category

Fredrik Sjöstrand

Leave a Reply

Tillsammans stärker vi elevhälsan

By Erik Östman, Fredrik Sjöstrand No Comments

I början av Mars träffade Erik Östman (M), Ordförande barn- och ungdomsnämnden och Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Åsa Lundberg som är verksamhetschef på BUP.

-Varje år besöker ca 2000  barn och unga BUP.

-BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

-Att ta del av Åsas och BUPs perspektiv, är väldigt värdefullt på vår väg mot en bättre elevhälsa. 

-Vi måste ta elevernas mående på allvar! 

-Följ oss i våra kanaler för senaste uppdatering!