Category

Fredrik Lundén

Här ska det finnas lite information om kategorin.

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg

By Fredrik Lundén

Stora delar av äldreomsorgen i Linköping är bra men en hel del kan också bli bättre. Moderaternas ambition är att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg, oavsett utförare, och därför sätter vi de äldres behov i centrum.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Därför presenterar vi nu Linköpingsmoderaternas förslag för att höja kvaliteten på äldreomsorgen i Linköping.

Förbättrad livskvalité

 • Linköpingsmoderaterna vill öka andelen äldreboenden där maten tillagas lokalt av utbildad personal. Vi vill också satsa på måltidsutveckling för att få en hemtrevlig och aptitretande måltidsmiljö samt att hemtjänsten ska tillåtas laga mat. Därtill vill vi också lyfta statusen på äldres mat med hjälp av gästkockar.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa fjärrkyla vid ny-, till- och ombyggnation där det är praktiskt möjligt.
 • Demens är på väg att bli vår nya ”folksjukdom”. För att bättre kunna möta dem med demensproblematik vill vi genomföra demensutbildningar för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Vi vill även att allmänheten samt de som i sin profession kommer i kontakt med personer med demenssjukdom, exempelvis polis, färdtjänstpersonal och butikssäljare, erbjuds demensutbildning i syfte att öka förståelsen.
 • Linköpingsmoderaterna vill minska antalet medarbetare inom äldreomsorgen som en hemtjänstmottagare får möta.
 • Linköpingsmoderaterna vill, tillsammans med regionen, skapa ÄldreVårdsCentraler (ÄVC).
 • Samhället blir allt mera känsligt för störningar och därför kommer Linköpingsmoderaterna att se till så att varje boende har en krisbredskapsplan.

Minska ensamheten

 • Linköpingsmoderaterna vill påskynda utbyggnaden av wifi på äldreboenden, dels genom krav på utföraren att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler men också genom en snabbare utbyggnad av wifi tillgängligt på hela boenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill utveckla ”Hagdahls-modellen” till andra stadsdelar, i första hand Skäggetorp.
 • Linköpingsmoderaterna vill bevara anhörigstödet för den som vårdar en anhörig.

För framtiden

 • För att klara av att möta behoven från en åldrande befolkning vill Linköpingsmoderaterna att kommunen tidigt i planeringen avsätter mark för äldreboenden i nya stadsdelar.
 • Linköpingsmoderaterna vill att kommunen avsätter mark i detaljplaneringen så att anpassade trädgårdar kan anläggas i närhet till redan befintliga äldreboenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill tidigarelägga utbyggnaden av äldreboende i Berga.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa Lagen om valfrihet (LOV) för nybyggnation i särskilt boende.

Reportage i Svt Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mat-inom-aldreomsorgen

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7019012

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/sa-vill-m-satsa-pa-aldreomsorgen-om5412351.aspx

(S) far med osanningar om Moderaternas politik

By Fredrik Lundén

I ett nyligen släppt pressmeddelande från Socialdemokraterna fokuserar partiet på att svartmåla Moderaternas politik istället för att berätta vad de själva vill. Det är glädjande att Socialdemokraterna fokuserar så mycket på Moderaternas politik men deras påståenden är dock rena osanningar.

– Att Socialdemokraterna väljer att lyfta Moderaternas politik är bra och välkomnas men man måste ställa sig frågande inför vad Socialdemokraterna själva vill. Det har de nämligen glömt att ta med, säger Fredrik Lundén (M), vice ordförande i äldrenämnden.

Det är inte sant, som Socialdemokraterna skriver, att Linköpingsmoderaterna vill att all äldreomsorg ska ske i privat regi. Till skillnad från Socialdemokraterna som sätter utföraren i centrum, sätter Moderaterna de äldre och deras behov i centrum. För Moderaterna är det viktigast att den utförare som erbjuder den bästa lösningen också ska driva äldreomsorgen, inte att det just måste vara kommunens utförare eller privata utförare. Men viktigt är också att kommunen alltid ska ha en tillräcklig andel för att bibehålla kompetensen och tjäna som referens till välfärdsföretagen. Om man ser på statistiken över var de boende i Linköping är som mest nöjda så bor en klar majoritet på boenden som drivs av privata aktörer.

Det är heller inte sant att vi vill minska bemanningskraven, tvärtom yrkade Linköpingsmoderaterna på att det är behoven på respektive boende som skall vara avgörande men det måste alltid finnas en tillräcklig bemanning.

Och det stämmer inte att vi är emot rätten till önskad sysselsättningsgrad, tvärtom så tycker vi att det är en bra reform. Men Linköpingsmoderaterna krävde att en sådan reform inte ska leda till fler delade turer samt att ersättningen till utföraren ska baseras på verklig kostnad och inte på de skyhögt dyra önskemålen från den kommunala utföraren.

Värt att notera är dock att de upphandlingar som har skett under Socialdemokraternas styre har varit betydligt billigare än under tiden då Alliansen styrde.

– Vi vill att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg oavsett utförare och därför sätter vi de äldres behov i centrum, avslutar Fredrik Lundén (M).

Så för att klargöra vad Linköpingsmoderaterna faktiskt vill så är det att:

 • öka andelen äldreboenden där mat tillagas lokalt och att mera pengar skall satsas på måltidsutveckling. Detta har Socialdemokraterna konsekvent varit emot, till och med när det kommer upp som Linköpingsförslag från medborgarna
 • införa wifi i äldreboenden. De senaste åren har Linköpingsmoderaterna yrkat på att det skall ställas krav på utförare om att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler. Detta har Socialdemokraterna röstad nej till varje gån det har kommit upp. Därför saknar ännu idag 2018 ett flertal boenden tillgång till wifi.
 • införa fjärrkyla vid nybyggnation, det har Socialdemokraterna konsekvent röstad nej till (klicka på länk för mer information: https://www.moderaternalinkoping.se/category/fredrik-lunden/)
 • påskynda utbyggnaden av äldreomsorgen genom att tidigarelägga byggandet av ett nytt äldreboende i Berga.
 • införa ÄldreVårdsCentraler (enligt samma koncept som BarnaVårdsCentraler).
 • begränsa antalet personer som en hemtjänsttagare får möta genom att påskynda införandet av tids- och insatsregistrering. Idag möter över hälften av de som har daglig hemtjänst mer än 12 personer under en 2 veckors period, det är inte värdigt.
 • sist men inte minst vill vi minska de enorma skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att Linköping sätter den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.

Äldre far illa i värmen

By Anita Jonasson Kroon, Fredrik Lundén

Det är med blandade känslor vi använder uttrycket ”Vad var det vi sa”. Men nu när vi är mitt i den intensivaste värmeperioden på många år tänker vi på det beslut som togs beträffande fjärrkyla i det nya Äldreboenden som är under byggnation i Vallastaden.

Det blir allt fler äldre i Linköping och vi ser samtidigt att antalet äldre med behov av demensomsorg ökar ännu mer. Att det behövs fler äldreomsorgsplatser i kommunen råder ingen tvekan om, Äldrenämnden beslutade därför i full enighet att bygga ett nytt boende i Vallastaden. Det var ett enkelt beslut att ta. Vi Moderater vill dock ligga i framkant och föreslog att det nya boendet skulle förberedas för de nya teknikerna som kommer, så långt som det är möjligt. Vi förslog vidare tillsammans med C och KD att det skull installeras fjärrkyla på boendet. Fjärrkyla är relativt effektivt, vi producerar det själva genom Tekniska Verken och det är miljömässigt det överlägset bästa sättet att kyla med.

Här är ett citat från vårt (M, C och KD) förslag på Äldrenämndens möte i maj 2016. ”Klimatet i världen blir allt varmare och framförallt stannar varje väderperiod under längre tider. Det leder till allt större påfrestningar både när det gäller torka, regn eller värme. Påfrestningarna gäller alla men effekterna blir svårast för våra sköraste medborgare det gäller alldeles särskilt dom som är äldre och svaga. Under den stora värmeböljan i Europa 2003 beräknas cirka 50.000 människor ha avlidit som en effekt av värmen. Enbart i Frankrike omkom 14.802 personer de allra flesta över 75 år gamla. Det var i Europa och i modern tid.

Det är inte bara för de boende som värmen är besvärande, det gäller i högsta grad de som skall utföra omsorgsarbetet. Arbetet omfattar ofta tunga lyft, ibland under stressiga former. Vi vet att man vid arbete i värme lättare tar fel beslut, det ökar inte bara risken för arbetstagarna utan innebär även en ökad risk för de boende. Därför anser vi att fjärrkyla ska installeras från början i det nya äldreboendet i Vallstaden.”

Trots våra goda argument röstade majoriteten (S, MP och L) nej till vårt förslag. Årshyran hade blivit lite dyrare, det är riktigt, men kvalitén för såväl de boende som för personalen så mycket bättre. Vi har förståelse för att det blir dyrt att installera fjärrkyla i efterhand, men att inte göra det när man bygger nytt, det är oklokt. Det som i sammanhanget kanske är mest förvånande är att ungefär samtidigt sa majoriteten ja till ett förslag om att själva huset ska byggas i ”kil” form och med en mera exklusiv fasadbeklädnad, detta höjde hyran utan att ge något tillbaka till de som bor eller jobbar där. Vi prioriterar olika helt enkelt, vi Moderater sätter individen och dennes behov i första rummet.

Fredrik Lundén (M)
Vice Ordförande Äldrenämnden

Anita Jonasson-Kroon (M)
Ledamot Äldrenämnden

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/aldre-far-illa-i-varmen-om5385829.aspx

Vi vill göra Linköping till en företagarvänlig kommun

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Sedan 2014 då socialdemokraterna tog över styret för Linköping har kommunens företagare upplevt att attityden mot företagande från ansvariga politiker försämrats avsevärt. Vi i Moderaterna vill se ett slut på den utvecklingen. Därför presenterar vi vårt företagarpaket med en rad åtgärder för att återigen göra Linköping till en företagarvänlig kommun.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Under en fyraårig mandatperiod fattar en kommunledning hundratals beslut som påverkar Linköpings företagare.

– Vi är företagare själva och förstår att för att Linköping ska må bra och kunna fortsätta utvecklas, måste företagen i Linköping må bra och vilja fortsätta utvecklas. Vi i politiken skapar inte arbetstillfällen, det gör företagen. Företagen ska känna att kommunen underlättar istället för att göra det krångligare att vara företagare i Linköping, säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna i Linköping.

Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Moderaterna vill därför införa en servicegaranti där kommunen i varje fall ska meddela en maxtid på hur lång tid det tar innan en ansökan blir behandlad. Det kan exempelvis inte vara så att en krögare som ansöker om ett serveringstillstånd inte vet när det kommer beviljas. Det bidrar inte till förutsägbarhet i en företagares vardag.

En annan viktig åtgärd som vi inom moderaterna vill införa för att förbättra klimatet för företagare i Linköping är den så kallade Rättviksmodellen. Rättviksmodellen innebär att kommunen enbart tar betalt för den service den faktiskt ger företag istället för att utgå från en schablonmässig betalningsmodell.

– Allt oftare känner vi moderater ett behov av att påminna om att Linköping är mer än staden. En stor del av Linköpingsborna bor och driver företag på landsbygden eller i någon av de mindre tätorterna. Det räcker med att besöka Vreta utbildningscentrum och Vreta kluster för att inse att de gröna näringarna växer och driver på den tekniska utvecklingen. Därför är viktigt att vi som kommun underlättar för företagande på landsbygden säger Fredrik Lundén, medlem i moderaternas företagarråd.

Vi moderater ser även vikten av att lyfta företagande ur ett trygghetsperspektiv. En företagare lever ofta med sitt företag dygnet runt. Risken att utsättas för brott finns som en ständigt närvarande tanke i bakhuvudet. Man känner oro för personalen som jobbar natt. Det finns en oro för att drabbas av inbrott, bedrägeri, skadegörelse och utpressning. Nedskräpning och klotter medför extra kostnader som det kanske inte finns utrymme för. Vid sidan om de personliga kostnaderna för otrygghet finns också en kostnad för samhället. När vi oroas över saker som vår personliga trygghet minskar energin för kreativitet och företagsamhet. Mindre frihet leder till dämpad tillväxt och utveckling. Därför vill vi genomföra en kommunal kartläggning kring företagares känsla av otrygghet med en efterföljande åtgärdsplan tillsammans med Polisen.

Linköping har alltid varit en handelsstad. Om vi vill fortsätta vara det gäller det att företagen kan möta den ökade digitalisering inom handeln. E-handeln växer kraftigt och därför är det viktigt att Linköpings kommun ger goda förutsättningar för att e-handelsföretag ska kunna startas och utvecklas. Därför vill vi att Linköpings kommun etablerar ett e-handelskluster. Ett  kluster där både mindre mindre och större företag kan mötas och ta del av varandras kompetens och idéer.

Artikel i Corren: http://www.affarsliv.com/nyheter/sa-vill-moderaterna-hjalpa-naringslivet-om5327320.aspx

(S) gynnar kommunens utförare

By Fredrik Lundén, Okategoriserade No Comments

Mikael Sanfridson (S) försöker i sin replik (Corren 29/3) få det att framstå som att Moderaterna vill avbryta digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen, vilket såklart inte stämmer. Det vi vill är snarare att påskynda det och inte låta de boende på kommunens äldreboenden vänta på att kunna använda wifi till år 2020, som istället är Socialdemokraternas plan.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit att det, vid nya upphandlingar, ska ställas krav på vinnande utförare att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler till gagn för såväl boende som besökare. Och varje gång har Socialdemokraterna sagt nej till detta förslag. Istället lovar Sanfridsons (S) Socialdemokraterna att alla äldreboenden ska få wifi men först år 2020. Vi vill inte vänta så länge.

Det är också anmärkningsvärt att Sanfridson (S) försöker måla ut oss som en bromskloss i digitaliseringsarbetet när Moderaterna i vårt budgetförslag för 2018 avsatte 5,9 mnkr för driftskostnader för wifi i äldreboenden medan Koalitionen (S, MP, L) nöjde sig med ett långsammare införande och endast avsatte 1,4 mnkr. Frågan är vem som egentligen bromsar digitaliseringsarbetet.

Sanfridson (S) säger sig vilja ha en likvärdighet på alla äldreboenden men med Socialdemokraternas politik har Linköping istället fått en djupt ojämlik äldreomsorg med fördelar till kommunens egna utförare jämfört de privata utförarna. Det är inte rätt väg att gå för att skapa en likvärdighet på alla äldreboenden.

Fredrik Lundén (M)
Vice ordförande i Äldrenämnden

Klicka på länken för att läsa artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/s-gynnar-kommunens-utforare-om5240180.aspx

Kräv uppkoppling på äldreboenden

By Fredrik Lundén No Comments

Att bryta ensamheten bland äldre handlar ett av Socialdemokraternas löfte om inför valet i höst. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ovärdig, skadlig och måste motverkas. Det är därför bra att Socialdemokraterna lyfter ämnet men det är samtidigt anmärkningsvärt att man som styrande parti i Linköpings kommun säger nej till flera förslag som faktiskt kan göra något åt den ofrivilliga ensamheten bland äldre redan idag.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid flera tillfällen föreslagit att det i förfrågningsunderlag vid upphandlingar av driften av äldreboenden ska ställas krav på att vinnande utförare ska se till att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler. Vid samtliga tillfällen har Socialdemokraterna sagt nej till dessa förslag. Istället presenterar Socialdemokraterna ett löfte om att bryta ensamheten bland äldre bland annat genom att se till att alla äldreboenden ska få wifi, men först till år 2020.

Att hålla kontakt med anhöriga och vänner oavsett var i världen de befinner sig tack vare Skype, Messenger eller liknande är fantastiska möjligheter och för många av oss är detta också en självklarhet. Tekniken ska även vara ett naturligt inslag i genomförandet av aktiviteter på äldreboenden. Men för alla dem som bor på äldreboende i Linköping utan tillgång till wifi är inte detta lika självklart eftersom denna digitala teknik kräver enkel tillgång till internet. Linköpingsmoderaterna vill därför att wifi ska finnas tillgängligt på alla kommunala äldreboenden, servicehus, vårdboenden och trygghetsboenden. Vi vill redan nu införa det som ett krav i nya upphandlingar. Som man röstar får man surfa!

Fredrik Lundén (M)
Vice ordförande i Äldrenämnden

Debattartikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/krav-uppkoppling-pa-aldreboenden-om5055190.aspx

Ny upphandling inom äldreomsorgen – (S) säger nej till wifi och nära tillagad mat

By Fredrik Lundén No Comments

I förra veckans Äldrenämnd fattades beslut om vilka krav som ska ställas på den utförare som vinner upphandlingen. Tyvärr gick då Socialdemokraterna emot förslag från Moderaterna om att i underlaget ställa krav på att utföraren ska tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler samt att maten ska tillagas på plats av utbildad personal. 

Upphandlingen gäller Blandarens sammanhållna servicehus, fritidsverksamheten Aktivitetshuset samt Hjälmsätersgatans fritidsverksamhet och lunchservering.

Eftersom undernäring är en verklig utmaning när det gäller äldre och svårt sjuka så måste fokus ligga på att stimulera aptiten så att äldre och sjuka bättre får i sig och tillgodogör sig den mat som serveras. Moderaterna vill därför stimulera till lokalt tillagade mål i betydligt större omfattning än idag och föreslog därmed att krav skulle ställas på just detta i förfrågningsunderlaget.

– På Blandaren fanns det fram till för några månader sedan en kock som lagade maten. Det var mycket uppskattad av de äldre och något som vi vill fortsätta med. säger Fredrik Lundén (M), vice ordförande i Äldrenämnden.

För Moderaterna är det en självklarhet med tillgång till wifi på äldreboenden och har därför varit pådrivande i utbyggnaden av detta. När Moderaterna yrkade på att kravet skulle ställas i upphandlingsunderlaget valde den styrande majoriteten att avslå förslaget.

– Att det inte ställs krav på wifi 2018 är häpnadsväckande. Wifi är så viktigt för att kunna hålla kontakt med nära och kära men även som en aktiv del av fritidsverksamheten. avslutar Fredrik Lundén (M), vice ordförande i Äldrenämnden.

Klicka på länken för att läsa mer i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/krav-pa-allmant-wifi-for-aldre-avslogs-om5011882.aspx

Klicka på länken för att läsa mer i Linköpings-Posten: http://www.linkopingsposten.se/moderaterna-kritiska-vid-upphandling/

Koalitionen åsidosätter återigen boende och anställda – skapar en ojämlik äldreomsorg

By Fredrik Lundén No Comments

Idag fattade Äldrenämnden beslut om framtiden för flera servicehus. Besluten avgör hur och av vem servicehusen ska drivas och återigen väljer Koalitionen att ge flera verksamhetsuppdrag till kommunens egna utförare.

– För oss (M, C och KD) som sätter de boende i centrum för äldreomsorgen är det djupt oroande att den styrande majoriteten i Linköping så ensidigt ger servicehus och trygghetsboenden som verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren LeanLink. Det leder till en uppdelning som är skadlig för Linköpings äldreomsorg. Den sätter inte de boende i centrum och heller inte de anställda, menar Fredrik Lundén (M), vice ordförande i Äldrenämnden.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Äldrenämnden ställde sig bakom verksamhetsuppdrag till LeanLink för två av servicehusen men yrkade vidare att utföraruppdragen för Vretalidens, Härnebackens, Sturefors, Bestorps och Linghems servicehus istället upphandlas så att anbud kan lämnas av både offentlig och privata utförare.

– Det är viktigt att den kommunala utföraren har sin del av marknaden inom samtliga verksamhetsområden, dels för att man behåller kompetensen inom alla områden men även ur ett trygghetsperspektiv. Men lika viktigt är att det inom samtliga områden också finns konkurrensupphandlad verksamhet som referens både vad gäller kvalité och kostnad. Det är så som utveckling kan drivas framåt, nya idéer och tankesätt kommer in i vår kommun. Det ger också anställda flera arbetsgivare att välja mellan, något som alltför många kvinnodominerade branscher saknar, säger Fredrik Lundén (M).

Länk till nämndens handlingar: https://sammantraden.linkoping.se/committees/aldrenamnden/2018-02-15-aldrenamnden

Moderaternas företagarråd vill lyfta fram Linköpingsföretagarnas trygghet

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén No Comments

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs av företagare. Människor som tar risker och vågar satsa på sin idé och som vi alla får skörda frukterna av. Det är nämligen genom företagare som talang flockas till Linköping, nya produkter växer fram och vi får in resurser till skola, äldreomsorg och sjukvård. Tyvärr lever många företagare med en otrygghet och rädsla över allt från inbrott till bedrägeri och utpressning, men detta diskuteras sällan. Det är därför hög tid att lyfta trygghetsfrågor ur en företagares perspektiv.

Moderaternas företagarråd i Linköping föreslår nu, genom kommunalråd Christian Gustavsson (M) och Fredrik Lundén, i en motion till kommunfullmäktige att Linköpings kommun genomför en trygghetsundersökning riktad mot Linköpings företagare för att fördjupa kunskapen om deras situation samt som underlag för eventuella åtgärder från kommunens sida.

– Viljan, energin och kreativiteten att starta och driva ett företag riskerar att minska om det förekommer en känsla av otrygghet. Vi moderater vill därför att det inte bara ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva företag, det ska även vara tryggt och säkert. Linköpings kommun ska ha ett gott klimat för företagande och entreprenörskap och detta är nära förknippat också med trygghetsfrågorna, säger Christian Gustavsson (M).

– I de diskussioner vi har haft med företagare kommer allt oftare frågan om trygghet upp, trygghet både för sig själva men även för sin personal och sitt företag. Vi vill att kommunen genomför en trygghetskartläggning för att sedan kunna vidta relevanta åtgärder som förbättrar tryggheten. Vi är övertygande om att detta kommer att vara ett viktigt bidrag till att förbättra företagsklimat i Linköping, avslutar Fredrik Lundén (M).

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköping News: https://linkopingnews.se/affarer/moderaterna-vill-se-tryggare-foretagare/

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/foretag-i-linkoping-upplever-okad-brottslighet-om4982607.aspx

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköpings-Posten: http://www.linkopingsposten.se/trygghetsfragor-for-foretagare—en-valfraga/