Category

Fredrik Lundén

Här ska det finnas lite information om kategorin.

Fredrik Lundén på plats som vikarierande kommunalråd

By Fredrik Lundén No Comments

I början av veckan var Fredrik Lundén (M) på plats som vikarierande kommunalråd och nämndordförande i social- och omsorgsnämnden.

Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden är nu på föräldraledighet fram till oktober 2020. 

Under tiden går Fredrik Lundén (M) in som vikarierande kommunalråd och nämndordförande.

Josefin Leone (M) ersätter för Annika Krutzén under samma period gällande nämnduppdrag som ordförande i Utskott 1 samt LVM-utskott inom social- och omsorgsnämnden.

Fredrik Lundén (M) är idag även ordförande i arbetsmarknadsnämnden, ett uppdrag som han kommer att kombinera med vikariatet.

?– Jag ser verkligen fram emot att arbeta mera med de sociala frågorna under Annikas föräldraledighet. Frågorna har många beröringspunkter med mitt ordinarie uppdrag. Annika har på kort tid etablerad sig som en mycket klok och duktig politiker, jag ska bygga vidare på detta under min period. Det känns särskilt bra att göra det tillsammans med Josefine Leone som har gedigen erfarenhet från arbetet i nämnden, säger Fredrik Lundén (M). @ Stadshuset (Linköping)

Veterandagen 2020-05-29

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

?Idag hissar vi svenska flaggan för att hedra alla svenskar som deltar eller har deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet, och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter ett initiativ av Christian Gustavsson (M) skulle en minnesplats för att hedra Linköpings veteraner invigas i dag. Pga av Coronapandemin är invigningen uppskjuten till nästa år, men vi moderater tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma dagen på detta sätt.

?-Linköping betyder hemma för många människor som deltar eller har deltagit i militära och humanitära insatser. Att vi nu får en minnesplats för våra veteraner är en viktig hyllning av de som riskerat livet i fredens tjänst, säger Christian Gustavsson (M).

FREDRIK BERÄTTAR OM ARBETET I ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

By Fredrik Lundén No Comments

Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden berättar i Corren om hur det är att leda arbetet framåt.

Beslutet om att inrätta en helt ny nämnd kom under förra mandatperioden. I januari 2019.

Arbetsmarknadsnämnden är en sammanslagning av delar från socialnämnden och bildningsnämnden och ska – enkelt uttryckt – fokusera på att få folk i arbete och se till att antalet försörjningsstödstagare minskar.

-Ömsom vin och ömsom vatten. Men vi har gjort många bra saker, summerar Fredrik Lundén (M) ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. 

Presskonferens- fler vägar till egen försörjning

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments

Satsningar på fler vägar till egen försörjning

Utanförskapet och framförallt det långvariga utanförskapet är en av de största utmaningarna under mandatperioden. Linköpings kommun kommer att behöva höja sina ambitioner för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför har vi nu kompletterat 500-uppdraget med 42 nya utvecklingsplatser inom Idrott och service för de som är längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare 70 platser beräknas komma igång under tidig vår 2020.

Även arbetet med att gå från s.k. OSA-anställning på Idrott och service (Offentligt skyddade anställningar) till anställning inom näringslivet och Samhall ger resultat. 

500-uppdraget

Enligt tidigare beslut ska antalet arbetsmarknadsinriktade anställningar och utvecklingsplatser inom kommunkoncernen öka med 500 platser under 2019-2020, i det så kallade 500-uppdraget. Vid årsskiftet kommer delmålet om att skapa 225 platser uppnås och ytterligare 275 kommer att tillskapas under 2020. En stor del av de arbetsmarknadsinriktade platserna är tillsatta av personer som tidigare uppburit försörjningsstöd. Exempel på uppdrag som den arbetsmarknadsanställde utför är arbeten som inte kräver så lång utbildning, men som bidrar till arbetsplatserna;

 • Vara en extra vuxen tillsammans med ordinarie personal
 • Stöd vid påklädning och avklädning i samband med utevistelse
 • Avlastning vid måltid – duka, plocka bort
 • Rastvärd, bussvakt, biblioteks- och cafeteriavärd
 • Postutdelning
 • Kopiering, sortering

– Jag är verkligen nöjd med att vi lyckas leva upp till 500-uppdragets tuffa tidslinje. Arbetsmarknadsnämnden har ännu inte funnits ett helt år men vi gör redan skillnad. Extra glädjande är att hela 69 procent av dem som fått anställning eller en utvecklingsplats i 500-uppdraget kommer från försörjningsstöd. Det är då det börjar göra skillnad på riktigt. Under de senaste tre månaderna har antalet hushåll som har försörjningsstöd minskat något och vi hoppas på att trenden håller i sig, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ett minskat bidragsberoende är nödvändigt både ur ekonomiskt hänseende som ur ett socialt.

– Linköpings kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gläder mig därför att vi kommit igång med projektet för att få fler i sysselsättning samt lyft detta genom att arrangera en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Linköping, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Verksamhetsuppdrag Idrott och service

Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden har i 500-uppdraget kompletterat med ett nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink, Idrott och service, med 42 utvecklingsplatser. Planen är att utöka ytterligare med 70 platser under tidig vår. Utvecklingsplatserna ger stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bland annat språkutveckling och delaktighet för att sedan kunna ta nästa steg mot egen försörjning. Alla behövs och alla bidrar.

– Det är verkligen glädjande att se förändringen av Idrott och Service verksamhet. Från att ha varit en OSA-arbetsplats för offentligt skyddat arbete man inte kom vidare ifrån, till att vara en riktig väg ut på arbetsmarknaden. Hittills i år har exempelvis hela 28 personer fått anställning utanför Idrott och service, vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare år, säger Christoffer Rosendahl (C), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är glad att Kultur- och fritidsnämnden har tecknat detta OSA-avtal så att vi kan fortsätta att ge fler personer möjlighet att med denna arbetsmarknadsanställning som bas, sedan kunna komma vidare i arbetslivet med eller utan andra anställningsstöd. 

Men också för att dessa insatser kommer öka trivseln för alla kommuninvånare som nyttjar kommunens motionsspår, badsjöar och motionscenter, säger Gustaf Appelberg (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen har också nyligen undertecknat en Lokal Överenskommelse (LÖK). Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan partnerna och kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare underlätta för människor att komma i egen försörjning.

– I Alliansens Linköping ska alla barn ha minst en förälder som varje morgon går till arbete eller studier, det är en viktig målsättning som vi kommer att arbeta hårt för att uppnå, avslutar Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Moderaternas företagarråd inleder besöksturné i Linköping

By Fredrik Lundén No Comments

Idag inleder Fredrik Lundén (M), talesperson för Moderaternas Företagarråd i Linköping en besöksturné bland Linköpings olika företag, stora som små. Moderaternas Företagarråd startades runt om i landets kommuner, bland annat i Linköpings kommun, under 2016 efter beslut av moderaternas partistyrelse. I Linköping leds Moderaternas Företagarråd av Fredrik Lundén (M).

Målet är att förbättra och förenkla vardagen för företagare i Linköping. Men även direkt övergripande påverka och förbättra företagarklimatet i hela Sverige.

– Syftet är att utifrån företagarnas vardag ta fram vassare förslag och reformer som svarar upp mot de faktiska problem svenska företag i dag upplever. Nätverkens arbete ska bidra till konkreta förslag för att göra vardagen för Linköpings företagare enklare, effektivare och tryggare, säger Fredrik Lundén (M).

Besöksturnén som inleds idag kommer att pågå löpande under mandatperioden. Nedan följer en lista över de besök som hittills planeras att genomföras. Vid intresse att följa med på något av besöken är ni välkomna att kontakta Lina Rittne, politisk sekreterare, (013-20 70 06) eller Felicia Roel, politisk sekreterare (013-20 68 18).

 • Svenskt Näringsliv
 • Kontor- X AB
 • Veoneer Sweden AB
 • Make-up store
 • Stilfloristerna i Linköping
 • Brödernas Kök
 • StjärnaFyrkant Linköping
 • e-teak
 • Bygg OM
 • Restaurang Sol & Ris

En milstolpe för Linköping

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments


Idag invigdes återbruksanläggningen vid Ullstämma återvinningscentral.

Ⓜ️⭐️Från oss moderater deltog Fredrik Lundén, Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
-Det unika är att den kommer bemannas av människor som idag är långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik.

✅Totalt när systemet är helt i bruk kommer det att var närmare 30 platser som kan användas för att fler Linköpingsbor ska komma i egen försörjning. Action now! @ Ullstämma Återvinningscentral

Arbetsmarknadskongress för ett inkluderande Linköping

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Idag samlas chefer från hela kommunen och våra kommunala bolag för att diskutera hur vi ska förbättra vårt arbete med att bryta utanförskapet och bli ett mer inkluderande samhälle.

Ⓜ️Idag kan vi alla Moderater i Linköping vara extra stolta över att vi inte bara för en ansvarsfull politik, utan även talar från hjärtat i dessa frågor. I Linköping ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

✅Idag inledningstalade Niklas Borg (M), och gav ett tydligt budskap om att vi alla måste ta ansvar och våga vara modiga.

✅Gör vi det så kommer Linköping att växa sig ännu starkare, gör vi inte det kommer det som vi ser som problem idag bara att vara början!

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg

By Fredrik Lundén

Stora delar av äldreomsorgen i Linköping är bra men en hel del kan också bli bättre. Moderaternas ambition är att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg, oavsett utförare, och därför sätter vi de äldres behov i centrum.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Därför presenterar vi nu Linköpingsmoderaternas förslag för att höja kvaliteten på äldreomsorgen i Linköping.

Förbättrad livskvalité

 • Linköpingsmoderaterna vill öka andelen äldreboenden där maten tillagas lokalt av utbildad personal. Vi vill också satsa på måltidsutveckling för att få en hemtrevlig och aptitretande måltidsmiljö samt att hemtjänsten ska tillåtas laga mat. Därtill vill vi också lyfta statusen på äldres mat med hjälp av gästkockar.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa fjärrkyla vid ny-, till- och ombyggnation där det är praktiskt möjligt.
 • Demens är på väg att bli vår nya ”folksjukdom”. För att bättre kunna möta dem med demensproblematik vill vi genomföra demensutbildningar för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Vi vill även att allmänheten samt de som i sin profession kommer i kontakt med personer med demenssjukdom, exempelvis polis, färdtjänstpersonal och butikssäljare, erbjuds demensutbildning i syfte att öka förståelsen.
 • Linköpingsmoderaterna vill minska antalet medarbetare inom äldreomsorgen som en hemtjänstmottagare får möta.
 • Linköpingsmoderaterna vill, tillsammans med regionen, skapa ÄldreVårdsCentraler (ÄVC).
 • Samhället blir allt mera känsligt för störningar och därför kommer Linköpingsmoderaterna att se till så att varje boende har en krisbredskapsplan.

Minska ensamheten

 • Linköpingsmoderaterna vill påskynda utbyggnaden av wifi på äldreboenden, dels genom krav på utföraren att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler men också genom en snabbare utbyggnad av wifi tillgängligt på hela boenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill utveckla ”Hagdahls-modellen” till andra stadsdelar, i första hand Skäggetorp.
 • Linköpingsmoderaterna vill bevara anhörigstödet för den som vårdar en anhörig.

För framtiden

 • För att klara av att möta behoven från en åldrande befolkning vill Linköpingsmoderaterna att kommunen tidigt i planeringen avsätter mark för äldreboenden i nya stadsdelar.
 • Linköpingsmoderaterna vill att kommunen avsätter mark i detaljplaneringen så att anpassade trädgårdar kan anläggas i närhet till redan befintliga äldreboenden.
 • Linköpingsmoderaterna vill tidigarelägga utbyggnaden av äldreboende i Berga.
 • Linköpingsmoderaterna vill införa Lagen om valfrihet (LOV) för nybyggnation i särskilt boende.

Reportage i Svt Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mat-inom-aldreomsorgen

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7019012

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/sa-vill-m-satsa-pa-aldreomsorgen-om5412351.aspx

(S) far med osanningar om Moderaternas politik

By Fredrik Lundén

I ett nyligen släppt pressmeddelande från Socialdemokraterna fokuserar partiet på att svartmåla Moderaternas politik istället för att berätta vad de själva vill. Det är glädjande att Socialdemokraterna fokuserar så mycket på Moderaternas politik men deras påståenden är dock rena osanningar.

– Att Socialdemokraterna väljer att lyfta Moderaternas politik är bra och välkomnas men man måste ställa sig frågande inför vad Socialdemokraterna själva vill. Det har de nämligen glömt att ta med, säger Fredrik Lundén (M), vice ordförande i äldrenämnden.

Det är inte sant, som Socialdemokraterna skriver, att Linköpingsmoderaterna vill att all äldreomsorg ska ske i privat regi. Till skillnad från Socialdemokraterna som sätter utföraren i centrum, sätter Moderaterna de äldre och deras behov i centrum. För Moderaterna är det viktigast att den utförare som erbjuder den bästa lösningen också ska driva äldreomsorgen, inte att det just måste vara kommunens utförare eller privata utförare. Men viktigt är också att kommunen alltid ska ha en tillräcklig andel för att bibehålla kompetensen och tjäna som referens till välfärdsföretagen. Om man ser på statistiken över var de boende i Linköping är som mest nöjda så bor en klar majoritet på boenden som drivs av privata aktörer.

Det är heller inte sant att vi vill minska bemanningskraven, tvärtom yrkade Linköpingsmoderaterna på att det är behoven på respektive boende som skall vara avgörande men det måste alltid finnas en tillräcklig bemanning.

Och det stämmer inte att vi är emot rätten till önskad sysselsättningsgrad, tvärtom så tycker vi att det är en bra reform. Men Linköpingsmoderaterna krävde att en sådan reform inte ska leda till fler delade turer samt att ersättningen till utföraren ska baseras på verklig kostnad och inte på de skyhögt dyra önskemålen från den kommunala utföraren.

Värt att notera är dock att de upphandlingar som har skett under Socialdemokraternas styre har varit betydligt billigare än under tiden då Alliansen styrde.

– Vi vill att Linköping ska ha Sveriges bästa äldreomsorg oavsett utförare och därför sätter vi de äldres behov i centrum, avslutar Fredrik Lundén (M).

Så för att klargöra vad Linköpingsmoderaterna faktiskt vill så är det att:

 • öka andelen äldreboenden där mat tillagas lokalt och att mera pengar skall satsas på måltidsutveckling. Detta har Socialdemokraterna konsekvent varit emot, till och med när det kommer upp som Linköpingsförslag från medborgarna
 • införa wifi i äldreboenden. De senaste åren har Linköpingsmoderaterna yrkat på att det skall ställas krav på utförare om att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler. Detta har Socialdemokraterna röstad nej till varje gån det har kommit upp. Därför saknar ännu idag 2018 ett flertal boenden tillgång till wifi.
 • införa fjärrkyla vid nybyggnation, det har Socialdemokraterna konsekvent röstad nej till (klicka på länk för mer information: https://www.moderaternalinkoping.se/category/fredrik-lunden/)
 • påskynda utbyggnaden av äldreomsorgen genom att tidigarelägga byggandet av ett nytt äldreboende i Berga.
 • införa ÄldreVårdsCentraler (enligt samma koncept som BarnaVårdsCentraler).
 • begränsa antalet personer som en hemtjänsttagare får möta genom att påskynda införandet av tids- och insatsregistrering. Idag möter över hälften av de som har daglig hemtjänst mer än 12 personer under en 2 veckors period, det är inte värdigt.
 • sist men inte minst vill vi minska de enorma skillnader som den nuvarande (S)-ledda majoriteten har skapat genom att upphandla till lägre kostnader än någonsin tidigare och samtidigt ge verksamhetsuppdrag till den kommunala utföraren till kostnader som är högre än någonsin. Ett Moderatlett styre kommer istället fokusera på att Linköping sätter den äldre och dess behov i främsta rummet, det är vägen till Sveriges bästa äldreomsorg och också Linköpingsmoderaternas målsättning.