Bebygg inte golfbanan

By 4 april, 2017 mars 6th, 2018 Christian Gustavsson, Paul Lindvall

Koalitionens presentation av den nya översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla var startskottet för den aktuella debatten kring en eventuell bebyggelse på Linköpings Golfklubb. Ett förslag som Linköpingsmoderaterna säger nej till.

Översiktsplanen har sin bakgrund i initiativ som Alliansen tog under åren 2011-2014 där avsikten var att bygga ihop tre av Linköpings viktigaste utvecklingsområden – LiU Campus Valla, Mjärdevi Science Park samt Vallastaden – men avsikten var aldrig att bygga på golfbanan.

– Linköpings Golfklubb och den mycket populära och centralt placerade golfbanan är en stor tillgång för hela Linköping. Det gäller inte minst många ungdomar. Den har också en stor betydelse för många medarbetare i Mjärdeviföretagen, universitetsanställda och andra som har arbetsplatser i direkt anslutning. Golfbanan ska vara kvar och översiktsplanen behöver omarbetas, menar kommunalråd Paul Lindvall (M).

– För oss har ambitionen redan från start varit att knyta samman campus, Mjärdevi och Vallastaden. Det är i kraftfältet av de tre områdena som vi ser att mycket av Linköpings utveckling nu sker och vart och ett av dem skulle förstärkas om vi sammanflätar studier, näringsliv och boende. Det finns mycket i planerna som är bra, som en fortsättning på Vallastaden och förtätning utmed Malmslättsvägen, men att bebygga golfbanan är helt enkelt fel fokus, säger kommunalråd Christian Gustavsson (M).

Artikel i Corren: M tar strid mot bygge på golfbanan_Corren 20170405