Bättre vård av våldsutsatta personer

 

En grupp som är särskilt illa utsatt i samhället är de som utsatts för kroppsligt våld eller övergrepp. Följderna av övergreppen får ofta djupa och allvarliga psykiska effekter och hela livssituationen försämras ofta drastiskt. Därför behöver sjukvården utveckla behandlingsformer lämpliga för att bota eller minska de bestående symptomen. Det är även viktigt att vården har kunskap om effekterna av t.ex. sexuellt våld och ett nära samarbete med de organisationer som arbetar med brottsoffren. Kommunen behöver även erbjuda skyddade boenden i tillräcklig utsträckning för att ge drabbade en möjlighet att ta sig ur en våldsutsatt situation.

Därför vill vi:

  • Utveckla behandlingsformer som är lämpliga för att bota eller minska de bestående symptomen orsakade av kroppsligt våld och övergrepp.
  • Säkerställa att vården har kunskap om effekterna av sexuellt våld och ett nära samarbete med de organisationer som arbetar med brottsoffren.
  • Erbjuda skyddade boenden i tillräcklig omfattning.