All Posts By

Lina Rittne

FIN-DAG på Agora

By Niklas Borg No Comments

FIN-DAG- en dag med företagande, integration och Nätverkande. Idag arrangerades eventet FIN- DAG på Agora i Skäggetorp, av Anders Björck, och en rad andra samarbetspartners. På plats fanns utställare, som polisen, skatteverket och Röda korset m.m. Man kunde även lyssna till olika föreläsningar. Mycket av det Niklas gör, genomsyrar hans stora engagemang att bryta utanförskapet. Ett engagemang som funnits sedan lång tid tillbaka. -Som Kommunstyrelsens ordförande, och som politiker, har jag ett ansvar, och jag vill använda min tid till att verkligen skapa förändring. -Jag vill använda min röst till alla Linköpingsbor som känner att de inte deltar i samhället, säger Niklas Borg. -Att visa mitt stöd och engagemang på ett event som detta är viktigt, dessutom är jag också företagare och brinner för de frågorna. Ett bra event med mycket inspiration! @ AGORA – En kreativ mötesplats

Idrott och segregation

By Okategoriserade No Comments

 Annika Krutzén (M), har deltagit i samtal kring idrott och segregation. Olika parter deltar, för att tillsammans kunna förändra på riktigt. Ayar Shekha, Projektledare inom idrott i segregerade områden, från Östergötlands Idrottsförbund, och Patrik Stålhammar, verksamhetsutvecklare på Kenty, föreläste och visade hur ett bra samarbete kan se ut. En riktigt inspirerande förmiddag, som visar hur mycket engagemang det finns i Linköping. Det gör oss alltid väldigt glada!

Första spadtaget för ny förskola i Sturefors

By Erik Östman No Comments

Första spadtaget för ny förskola i Sturefors. Erik Östman (M), Ordförande för barn och ungdomsnämnden deltog idag på en spadtagscermoni i Sturefors för en ny förskola som ska stå klar 2020. Den kommer få fyra basenheter, och kommer rymma 160 barn. Även barn från förskolan på Bigarråvägen deltog, och Mr Goran som trollade för dem.

Nu börjar resan med att bekämpa utanförskapet på riktigt.

By Alliansen No Comments

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd. – Det bästa sättet man kan hjälpa individer på som är långt från arbetsmarknaden är att tydligt motivera till egen försörjning och visa på att individen är en resurs. Det är dessutom viktigt att ställa tydliga krav på att man anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle. Om man inte deltar i överenskomna åtgärder och erbjudna arbeten ska man inte ha rätt till bidrag. Heltidsaktivering minskar på allvar skillnaden mellan försörjningsstöd och arbete och ger dessutom en möjlighet till delaktighet och utveckling, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Läs vad Corren skriver:

https://www.corren.se/…/okade-krav-for-forsorjningsstod-om6…

Förändrat uppdrag till Linköpings fritidsgårdar

By Alliansen No Comments

Nu får Linköpings fritidsgårdar ett förändrat uppdrag. I uppdraget ingår en större flexibilitet i verksamheten. Att kunna arbeta mer flexibelt och närmare ungdomarna som söker sig dit blir ett viktigt verktyg för att bättre kunna vägleda ungdomar som behöver fångas upp av andra verksamheter inom kommunen, så som socialtjänsten. Därför får både fritidsgårdarna och Social- och omsorgsförvaltningen ett uppdrag om ett utökat samarbete. – Vi vill ge fritidsgårdarna ett förändrat uppdrag just för att kunna öka deras flexibilitet med både tider och innehåll. För att fler ungdomar ska kunna få möjlighet att delta i verksamheten, säger Annika Krutzén (M) ordförande Social- och omsorgsnämnden. Med detta förändrade uppdrag blir det tydligt på både fritidsgårdarna och socialförvaltningen att man ska ha en bättre samverkan så att ingen ungdom hamnar mellan stolarna. Att kunna styra verksamheten så att den blir mer flexibel och kunna möta upp ungdomarna där de är, både i livet och fysiskt. – Att samarbeta med andra aktörer, förslagsvis idrottsföreningar, kulturföreningar och andra organisationer som vänder sig till ungdomar kommer kunna bidra till en ökad attraktivitet för fritidsgårdarna och även en ökad kunskap hos ungdomarna. Men ibland behöver man som fritidsledare bara finnas där och lyssna, avslutar Gustaf Appelberg (L) ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen.

Niklas Borg (M) utsedd att ingå i Moderaternas nya integrationskommission

By Okategoriserade No Comments

Moderaterna tillsätter en integrationskommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. I denna kommission kommer Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, att ingå. Integrationskommissionen ska dels fokusera på positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk tillväxt som kommer individerna till del, kraftigt förbättrade skolresultat och minskat utanförskap. Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och reglerad migrationspolitik. Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att Sverige ska nå målen. – Vi har under flera år kombinerat stor invandring med lite integration. Problemen med detta ser vi idag även i Linköping i form av stora utmaningar inom skolan, arbetslöshet, bostäder, socialtjänsten och vården som riskerar att växa och bli ännu större om inte integrationen blir radikalt mycket bättre, säger Niklas Borg (M). Vi ska nu vända på varje sten och ta fram den handlingsplan som Sverige och Linköping så länge har behövt. För bästa resultat ska vi hämta lärdomar från länder som har lyckats bättre än vi. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska leda arbetet och utöver Niklas Borg kommer en handfull övriga företrädare för Moderaterna att delta, plus en rad forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter. Kommissionen kommer att jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om. Arbetsgruppen: Ulf Kristersson, partiledare (ordförande) Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna Expert- och referensgrupp: Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent Martin Lorentzon, grundare Spotify Gunilla von Platen, grundare Xzakt Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia Sekretariat: Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Mer information om kommissionen finns att läsa här:

https://moderaterna.se/med-anledning-av-integrationskrisen-tillsatter-moderaterna-en-integrationskommission