All Posts By

Lina Rittne

En milstolpe för Linköping

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments


Idag invigdes återbruksanläggningen vid Ullstämma återvinningscentral.

Ⓜ️⭐️Från oss moderater deltog Fredrik Lundén, Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
-Det unika är att den kommer bemannas av människor som idag är långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik.

✅Totalt när systemet är helt i bruk kommer det att var närmare 30 platser som kan användas för att fler Linköpingsbor ska komma i egen försörjning. Action now! @ Ullstämma Återvinningscentral

Arbetsmarknadskongress för ett inkluderande Linköping

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Idag samlas chefer från hela kommunen och våra kommunala bolag för att diskutera hur vi ska förbättra vårt arbete med att bryta utanförskapet och bli ett mer inkluderande samhälle.

Ⓜ️Idag kan vi alla Moderater i Linköping vara extra stolta över att vi inte bara för en ansvarsfull politik, utan även talar från hjärtat i dessa frågor. I Linköping ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

✅Idag inledningstalade Niklas Borg (M), och gav ett tydligt budskap om att vi alla måste ta ansvar och våga vara modiga.

✅Gör vi det så kommer Linköping att växa sig ännu starkare, gör vi inte det kommer det som vi ser som problem idag bara att vara början!

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

By Alliansen, Annika Krutzén, Erik Östman No Comments

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbete med de så kallade samverkansgrupperna för att så tidigt som möjligt fånga upp barn och unga i behov av hjälp.

Under 2012 införde dåvarande Alliansstyre en samverkansgrupp där syftet var att förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring elever i behov av hjälp och stöd. Detta arbetssätt har senare visat sig vara mycket uppskattat och bidragit till att ungdomar i behov av hjälp har kunnat fångas upp i ett tidigt stadium och stöd har kunnat erbjudas hela familjen.

Hittills har dessa samverkansgrupper funnits på vissa skolor men nu läggs ett uppdrag att säkerställa att de ska finnas tillgängliga på samtliga kommunala grundskolor.

– Vi måste bli bättre på att fånga upp barn som är behov av stöd mycket tidigare. Samverkansgrupperna ger oss den möjligheten. I och med detta samarbete kommer fler barn att få hjälp tidigare och förhoppningsvis kan vi minska antalet tvingande åtgärder, säger Annika Krutzén (M), ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

– Att stärka upp samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är en prioriterad fråga. Samverkansgrupperna är ett sätt att bygga vidare på en beprövad modell med tidiga insatser. Ju fler vi kan nå tidigt med riktade insatser desto fler kommer kunna få den hjälp de behöver i tid, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Jo, hårda tag behövs mot brott

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Miljöpartiets Rebecka Hovenberg, Maria Moraes och Birgitta Rydhagen frågar sig om hårdare tag mot den organiserade brottsligheten verkligen kommer att hjälpa. För oss råder ingen tvekan. Med tanke på de senaste händelserna i Linköping är det tydligt – vi måste börja ta den grova brottsligheten på allvar.

DEBATT Skärpta straff, fler kameror och väktare är viktiga inslag i kampen mot brottsligheten, skriver Niklas Borg (M).

Vi löser självfallet inte allt med skärpta straff, fler kameror och väktare men de är viktiga insatser, av flera, mot kriminaliteten. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll.

Det grova våldet har nått rekordnivåer i Sverige, det kan vi inte blunda för. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Det är inte acceptabelt.

Så för att besvara Miljöpartiets fråga så anser vi inte att hårdare tag mot brottsligheten är den enda lösningen, men det är en viktig del där det behövs krafttag omgående.

Sedan millennieskiftet har dessvärre grovt kriminella gäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där vårdnadshavare känner svag samhörighet med samhället. Här behövs förebyggande insatser för att på ett tidigt stadium kunna ge stöd till de familjer som behöver det och i grunden är en lyckad skolgång den bästa försäkringen mot utanförskap.

Niklas Borg (M)

Niklas Borg (M) Kommenterar senaste explosionen i Linköping

By Niklas Borg No Comments

Igår kväll intervjuades Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande live i Aktuellt med anledning av den senaste explosionen som ägt rum i polisens lokaler i Linköping. Niklas berättar vidare att satsningen med ordningsvakter nu träder i kraft, och har för syfte att verka trygghetsskapande i Linköping. Se hela intervjun här, precis i början av klippet.

https://www.svtplay.se/video/21850002/aktuellt/aktuellt-20-aug-21-00-2?start=auto&tab=2019&fbclid=IwAR2oYuyIyKdBkT3J6kRNoHxwGgt1AbNlyy0Vh68qQti1CpA4RvwRcRnny88

Niklas Borg (m), presenterar ny Arbetsgrupp som ska hjälpa till att bryta utanförskapet

By Niklas Borg No Comments

Under många år har Niklas Borg följt den negativa utvecklingen som Linköping tagit när det kommer till det växande utanförskapet. Det är tydligt att mer av samma insatser som tidigare har genomförts inte kommer att bryta utanförskapet. Linköping behöver tänka nytt, lära av andra och införa verksamma insatser – och det är bråttom. Många insatser har gjorts genom åren för att bryta det växande utanförskapet i Linköping, men inget har hittills lyckats bromsa in utvecklingen. Istället har klyftorna och utanförskapet ökat. Därför tillsätter nu Niklas Borg (M) en helt ny arbetsgrupp med deltagare bestående av företrädare både från politiken, näringslivet och civilsamhället. Gruppens sammansättning av deltagare med helt olika kunskapsområden, erfarenheter och bakgrunder kommer att vara en viktig faktor i arbetet att ta fram förslag på konkreta insatser som kan hjälpa till att bryta utanförskapet i Linköping. – Jag är övertygad om att utanförskapet inte kommer att kunna lösas av oss politiker allena, vi måste börja tänka nytt och försöka hitta lösningar genom nya metoder. Den här nya arbetsgruppen kommer därför att bli en spännande början på något unikt – ett inkluderande samarbete över gränser. Vi måste komma ifrån de politiska låsningarna och inte låta politisk ställning vara ett hinder för en god kraft och förändring som samhället behöver, säger Niklas Borg (M). Arbetsgruppens deltagare:

Niklas Borg Kommunstyrelsens Ordförande (M), kommunalråd, Linköpings kommun

Sanna Detlefsen Director, Linköpings Stadsmission

Fredrik Lundén Ordförande (M), Arbetsmarknadsnämnden, Linköpings kommun

Miriam Zwörner Utvecklingsansvarig, Studieförbundet Bilda

Rikard Norman Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna

Magdalena Ingberg Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Mia Powalko Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Anando Mesic Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Ayar Shekha Projektledare idrott Segregerade områden Linköping, SISU Idrottsutbildarna Östergötland

Hargita Horvart Projektledare språkvän, Röda korset Linköping

Anna Lövheim Konsult, politisk sakkunnig, integrationsexpert

Antonio Dacosta Handläggare/Näringslivsansvarig, Samjobb

Nihal Mohammed Grundare Ung FN Linköping Anna Bergdahl Verksamhetschef, Vardaga Omsorg

Arbetsgruppens sekretariat: Lina Rittne, politisk sekreterare (M)

Nytt angreppssätt för att bryta utanförskapet i Linköping

By Niklas Borg No Comments

Under många år har Niklas Borg följt den negativa utvecklingen som Linköping tagit när det kommer till det växande utanförskapet. Det är tydligt att mer av samma insatser som tidigare har genomförts inte kommer att bryta utanförskapet. Linköping behöver tänka nytt, lära av andra och införa verksamma insatser – och det är bråttom.

Många insatser har gjorts genom åren för att bryta det växande utanförskapet i Linköping, men inget har hittills lyckats bromsa in utvecklingen. Istället har klyftorna och utanförskapet ökat. Därför tillsätter nu Niklas Borg (M) en helt ny arbetsgrupp med deltagare bestående av företrädare både från politiken, näringslivet och civilsamhället. Gruppens sammansättning av deltagare med helt olika kunskapsområden, erfarenheter och bakgrunder kommer att vara en viktig faktor i arbetet att ta fram förslag på konkreta insatser som kan hjälpa till att bryta utanförskapet i Linköping.

– Jag är övertygad om att utanförskapet inte kommer att kunna lösas av oss politiker allena, vi måste börja tänka nytt och försöka hitta lösningar genom nya metoder. Den här nya arbetsgruppen kommer därför att bli en spännande början på något unikt – ett inkluderande samarbete över gränser. Vi måste komma ifrån de politiska låsningarna och inte låta politisk ställning vara ett hinder för en god kraft och förändring som samhället behöver, säger Niklas Borg (M).

 

Sommarfrågor till Annika

By Annika Krutzén No Comments

Trots lite regn idag fick vi träffa Kommunalråd Annika Krutzén (M), för att ställa några sommarfrågor till henne.

☀️Har du något sommarminne du vill berätta om? -När jag var barn brukade vi åka till Öland med husvagnen jag och min familj. Jag brukade verkligen uppskatta det. En gång blev det dock storm och Ölandsbron stängdes av. Det är ett sådant minne jag tänker på ibland. Jag minns att jag blev glad att få stanna någon extra dag.

☀️Vad gör du en varm härlig sommardag?

-Då hittar man mig troligtvis i en solstol med en bra bok.

☀️Läser du något speciellt nu?

-Ja, faktiskt. Jag läser en bok som heter Marshmallow testet av Water Mischel. Det är en vetenskapligt baserad bok, och väldigt intressant. Den kan jag rekommendera.

☀️Har du något smultronställe du vill dela med dig av?

-Jag är ju uppvuxen i Motala, och där finns en plats som heter Övralid som även har ett Café. Jättevackert. Jag sommarjobbade på det cafét i min ungdom, och åker fortfarande dit ibland.

@annika_krutzen