All Posts By

Lina Rittne

ANSVARSFULL BUDGET SOM SÄKRAR KVALITETEN I VÄLFÄRDEN KLUBBAD AV FULLMÄKTIGE

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Linköping har i grunden en god ekonomi. Men den måste värnas i varje budget och i alla beslut. Med god hushållning kan vi hindra att Linköping hamnar i ett läge, där många andra kommuner redan är och där man tvingas ta till desperata åtgärder.

Vi har vår framtid i våra egna händer, vid våra egna sammanträden och i våra förvaltningar och med de utförare som arbetar på kommunens uppdrag. Våra internbudgetar präglas av fokus på välfärdens kärna och krav på effektiviseringar för att skapa utrymme för reformer och satsningar. Vi måste möta den växande stadens behov och användningen av varje krona som vi tagit in från medborgarna måste kunna försvaras.

Användningen av de skatter som vi tagit ut av Linköpingsborna ska ske ansvarsfullt och med respekt och det gör de i de budgetar som klubbats av fullmäktige idag.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

DEBATT Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp, skriver moderaterna Niklas Borg och Carl-Oskar Bohlin.

Moderaterna har lyft en rad reformförslag som förenklar för människor som letar efter sin första bostad. Socialdemokraterna försöker i en debattartikel 15/11 få det att framstå som att vi saknar kontroll över olovlig andrahandsuthyrning av det kommunala bostadsbolaget Stångåstadens lägenheter. Så ligger det givetvis inte till. 

Handel med svarta hyreskontrakt är ett allvarligt problem som minskar rörligheten på bostadsmarknaden och människors möjligheter att få en bostad. I Linköping har Moderaterna tillsammans med övriga partier i Allians för Linköping ett gediget samarbete med Stångåstaden och förhoppningen är att detta arbete ska kunna driva andra hyresvärdar framåt. 

Så fort Stångåstaden misstänker olovlig andrahandsuthyrning hanteras det skyndsamt, vilket Edlund (S) väl känner till. Många av dessa fall har visat sig handla om andrahandsuthyrning inom familjen eller mellan kompisar, och den organiserade och kriminella uthyrningen i Stångåstadens bestånd förekommer endast i mycket begränsad omfattning. 

Men när Stångåstaden har anledning att misstänka kriminalitet, högt hyresuttag eller utnyttjande av svaga personer i samhället sker uppsägning utan anmodan. Det är beklagligt att Socialdemokraterna försöker måla upp en helt annan bild i Linköping. 

Istället för att göra det svårare att hitta bostad vill Moderaterna förenkla uthyrning genom att skapa nya kanaler där hyresgäster och hyresvärdar kan mötas lagligt. Genom att införa möjligheten för mäklartjänster även för hyresrätter kommer det bli enklare för unga att hitta trygga vägar in på hyresmarknaden.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp. Moderaterna vill uppmuntra både till nybyggnation av hyresrätter men också förenkla för enskilda människor som vill hyra ut delar av, eller hela sin bostad. 

Den som idag vill göra förändringar i sin bostad för att inreda en uthyrningsdel möter snåriga regelverk och dyra bygglovsavgifter – det vill vi ändra på. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande
Carl-Oskar Bohlin (M), bostadspolitisk talesperson

Vi både sparar och satsar på skolan

By Alliansen, Erik Östman No Comments

Det som verkligen får mig att känna oro är den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med, skriver Erik Östman (M).

Pontus Andersson oroar sig i sin insändare över resurserna till grundskola och fritidshem kommande år. Det är en oro som är förståelig. De ekonomiska förutsättningarna för all kommunal verksamhet kommer att bli tuffare framöver, skolan ej undantagen. Det här är en utveckling vi ser i hela Kommunsverige och Linköping är inget undantag även om förändringarna hos oss är relativt små. 

I all verksamhet som är beroende av ekonomiska resurser måste plus och minus gå ihop. Vi kommer från en period där kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna och då måste vi agera för att upprätthålla en balans. All kommunal verksamhet kommer att behöva se över hur man använder pengarna och att det sker på rätt sätt. Ska vi klara det och samtidigt leverera en bra verksamhet så måste vi jobba med olika sätt för att göra oss mer effektiva. 

Det betyder inte att inget görs för att utveckla skolan! Vi avsätter pengar för höjda löner för legitimerad personal inom förskola och skola. Vi satsar på heltidsmentorer på flera skolor för att avlasta lärarna och skapa en bättre arbetssituation. En av de viktigaste insatserna för de elever som har det allra svårast är att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst och se till att rätt insatser görs i rätt tid.

Att vi kommer klara de förändringar som behövs utifrån kommunens sida framöver är jag inte speciellt orolig över. Det som verkligen får mig att känna oro är istället den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med. För Linköpings del kommer den innebära 170 miljoner i ökade kostnader varje år. 

Var och hur de pengarna ska hittas är i dagsläget inte klart. Att klara av den dräneringen och samtidigt upprätthålla kvalitén kommer vara en av våra allra största utmaningar framöver.

Erik Östman (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden.


Felaktigt om M-insatser i Skäggetorp

By Erik Östman, Niklas Borg No Comments

Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och har varit konstant sen många år tillbaka? Det undrar moderaterna Niklas Borg och Erik Östman.

Jessica Eek (V) och Linda Snecker (V) går i sin debattartikel till hårt angrepp mot Moderaterna. Argumentationen de för är något märklig då deras grundidé tycks vara att det är ett problem att Moderaterna fokuserar hårt på lag och ordning. 

Att Vänsterpartiet inte vill se de bekymmer som gängkriminalitet, skjutningar och otrygghet skapar får stå för dem. Vi kommer aldrig backa ifrån att en av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa kriminalitet och upprätthålla rättsstatens principer.

Vänsterpartiet försöker sedan måla upp en bild av att vi inte skulle bry oss om bland annat Skäggetorp med hänvisning till att vi inte har väljare i området och att vi skulle behöva ”områden att peka finger åt”. 

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Tvärtom har vi tagit initiativ till nya arbetssätt för att lösa de svårigheter som segregationen i Skäggetorp skapat. Vårt mål är att få de människor som idag befinner sig i utanförskap att gå till självförtroende och egen försörjning.

Vänsterpartiet fortsätter sitt försök till svartmålning genom att påstå att vi försöker ”få igenom välfärdsnedskärningar för att kunna sänka skatten för dom med störst inkomst”. Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och varit konstant sen många år tillbaka?

Vår linje är tydlig: den bästa lösningen mot utanförskap är fler vägar till arbete och egen försörjning. Den bästa lösningen mot den ökande otryggheten är bättre samarbete med polis och rättsväsende. Straffen mot gängkriminalitet behöver stärkas och skolan måste visa vägen mot en annan framtid än ett liv i kriminalitet. 

Det är vår utgångspunkt och något vi alltid kommer arbeta för. Med fokus på grundproblemen kan vi skapa ett samhälle som präglas av trygghet, arbete och utveckling där alla ges möjlighet att forma sin egen framtid.

Niklas Borg (M) gruppledare
Erik Östman (M) gruppordförande


Moderaternas företagarråd inleder besöksturné i Linköping

By Fredrik Lundén No Comments

Idag inleder Fredrik Lundén (M), talesperson för Moderaternas Företagarråd i Linköping en besöksturné bland Linköpings olika företag, stora som små. Moderaternas Företagarråd startades runt om i landets kommuner, bland annat i Linköpings kommun, under 2016 efter beslut av moderaternas partistyrelse. I Linköping leds Moderaternas Företagarråd av Fredrik Lundén (M).

Målet är att förbättra och förenkla vardagen för företagare i Linköping. Men även direkt övergripande påverka och förbättra företagarklimatet i hela Sverige.

– Syftet är att utifrån företagarnas vardag ta fram vassare förslag och reformer som svarar upp mot de faktiska problem svenska företag i dag upplever. Nätverkens arbete ska bidra till konkreta förslag för att göra vardagen för Linköpings företagare enklare, effektivare och tryggare, säger Fredrik Lundén (M).

Besöksturnén som inleds idag kommer att pågå löpande under mandatperioden. Nedan följer en lista över de besök som hittills planeras att genomföras. Vid intresse att följa med på något av besöken är ni välkomna att kontakta Lina Rittne, politisk sekreterare, (013-20 70 06) eller Felicia Roel, politisk sekreterare (013-20 68 18).

 • Svenskt Näringsliv
 • Kontor- X AB
 • Veoneer Sweden AB
 • Make-up store
 • Stilfloristerna i Linköping
 • Brödernas Kök
 • StjärnaFyrkant Linköping
 • e-teak
 • Bygg OM
 • Restaurang Sol & Ris

Hur kan elevhälsan stärkas

By Erik Östman No Comments

I veckan inledde Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Matilda Ekeblad (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen samt vice ordförande i beredningen som ansvarar för barn- och ungas psykiska hälsa, en besöksturné på skolor och organisationer för att ta reda på hur elevhälsan i Linköping kan stärkas.

Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet men den växande psykiska ohälsan hos barn och unga är en av vår tids största utmaningar. Därför inleder nu Erik Östman (M) och Matilda Ekeblad (M) en besöksturné för att ta reda på hur elevhälsan kan stärkas.

– Syftet är att få en bred bild av den verklighet som möter de ungdomar som mår dåligt idag och hitta vägar att stärka upp det arbete som redan görs. Ju tidigare vi kan fånga upp unga som mår dåligt och ge rätt insatser i rätt tid desto bättre, säger Erik Östman (M).

– Vi måste ta ungdomars mående på allvar. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas, men vi behöver också stärka ungdomshälsorna och andra tidiga insatser mot lättare psykisk ohälsa.  Det krävs bättre samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagningarna/ungdomshälsorna och BUP, säger Matilda Ekeblad. (M).

Besöksturnén kommer att pågå under hösten 2019 och avslutas med en rapport under våren 2020. Nedan följer en lista över de besök som planeras att genomföras. Vid intresse att följa med på något av besöken är ni välkomna att kontakta Lina Rittne, politisk sekreterare, (013-20 70 06) eller Felicia Roel, politisk sekreterare (013-20 68 18).

 • 28 okt Ekholmsskolan
 • 5 nov Slestadskolan
 • 8 nov Stadsmissionen
 • 13 nov RFSL
 • 22 nov Ungdomsmottagningen
 • 27 nov Psykiatripartners

”M:s bidragstak är bra men fler skärpningar behövs”

By Niklas Borg No Comments

I dagens DN debatt skriver bland andra moderater, Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i och med den kommande partistämman, om att Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

En uppriktig beskrivning av utanförskapet, löften om en tydlig arbetslinje och reformer som fick fler människor i jobb la grunden för Moderaternas framgångar i valen 2006 och 2010. Drivkrafterna för att arbeta stärktes med sänkt skatt och strama bidrag. Fler fick känna att de stod på egna ben och fler barn fick se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns nu flera förslag som partistämman behöver ställa sig bakom, för att ta krafttag mot det utanförskap som växer i takt med socialbidragen och hindra att bidragskostnader pressar undan välfärden.

Moderatledda kommuner och moderater i opposition har återupptagit arbetet för arbetslinjen. Solnamodellen och Växjölöftet är två exempel på hur tydliga krav på motprestation, nära samarbete med arbetsgivare och individuellt stöd som gör fler anställningsklara sänkt bidragskostnaderna och tagit fler till jobb. I Malmö, Örebro, Gävle och många andra kommuner står en daglig kamp mot Socialdemokraternas bidragslinje. Det är vår uppgift i hela landet.

Socialdemokraternas bidragspolitik fräter på tillit, sammanhållning och trygghet i det svenska samhället. Trots flera år av högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast på höga nivåer, och andelen arbetslösa som bedöms stå långt ifrån jobb är större än någonsin. Bidragen tränger undan pengar till skolan, sjukvården och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka. I områden där få jobbar ökar möjligheten för kriminella gäng växa och ta över. Även i kommunerna där arbetslinjen är som starkast, syns nu att trycket på socialbidragen ökar.

Bidragspolitiken har skapat ett utanförskap som går i arv och göder otryggheten. Var fjärde barn som växer upp i en familj som tar emot ekonomiskt bistånd tar själv emot bidraget i vuxen ålder. Forskning visar också att barn till föräldrar i bidragsberoende får sämre resultat i skolan, oftare hoppar av gymnasiet och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sambanden behöver brytas för att samhället ska bli mer rättvist.

Regeringen spår allt högre bidragskostnader med sin egen politik. Om bidragsberoendet skulle vuxit proportionerligt med befolkningsutvecklingen skulle ökningen varit drygt 3 procent, istället för 13,3 procent – som regeringen räknar med – till år 2022. När konjunkturen vänder nedåt riskerar stora grupper, särskilt invandrare med kort utbildning och begränsade svenskkunskaper, att fastna i långvarigt utanförskap. Redan nu syns negativ utveckling för samtliga fyra centrala mått på arbetsmarknadens tillstånd: arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, arbetslöshet och arbetade timmar.

Nationell restriktivitetsnorm

Varje krona som betalas ut i bidrag knuffar jobb och egen försörjning en krona längre bort. Försörjningsstödet regleras ytterst i socialtjänstlagen, men lagen tolkas och verkställs av landets kommuner. Frihetsgraderna för socialtjänsten är stor och en del kommuner lägger ekonomiskt stöd utöver den norm som regleras i lag och fastställs av regeringen årligen, exempelvis för kollektivtrafikkort, föreningsmedlemskap eller som i Malmö som ger försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet. Denna möjlighet bör avskaffas och ersättas med en restriktivitetsnorm som ger en enhetlig och restriktiv bidragspolitik i hela landet. Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

Backa bidragshöjningen

Försörjningsstödet utgår från riksnormen, som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, hygien, telefon. Tidigare även för radio- och TV-avgiften. Sedan denna avgift togs bort har dock inte riksnormen justerats ned med motsvarande belopp, trots att det endast är förvärvsarbetare och pensionärer som betalar den nya skatten. I praktiken har därmed Sveriges bidragstagare fått en bidragshöjning. Därför borde riksnormen justeras ned med motsvarande belopp för den förra radio- och TV-avgiften. Det skulle spara över hundra miljoner kronor i bidragskostnader och backa den försvagning av drivkrafterna för att jobba som smögs in i försörjningsstödet vid årsskiftet.

Säkerställ barns rätt till mat på bordet och tak över huvudet

Syftet med försörjningsstöd är att människor som annars inte skulle klara sig själva ska få tak över huvudet och kunna leva ett drägligt liv. Skattebetalarnas pengar riskerar dock gå till annat än ändamålet som avses i socialtjänstlagen. Senast uppmärksammades detta i Malmö, där förvaltningsrätten ansåg att kommunens försörjningsstöd skulle finansiera en resa inom Indien för två personer som ville anhöriginvandra till Sverige. Det krävs nya redskap som ger kommunerna möjlighet att säkerställa att försörjningsstödet går till det som avses. Ett exempel är att kunna säkerställa att hyran betalas automatiskt. Det är viktigt för att barn i utsatta familjer ska få tillgång till den grundläggande ekonomiska trygghet som ekonomiskt bistånd finns till för att garantera.

Nolltolerans mot bidragsfusk

Bidragsfusk hotar förtroendet och finansieringen av välfärdens kärna. 2,5 procent av försörjningsstödet betalas ut till någon som fuskat sig till pengarna, enligt statliga Delegationen för korrekta utbetalningar. För en vanlig svensk kommun rör det sig om miljontals kronor som istället kunde finansierat nya undersköterskor i hemtjänsten eller lärare i skolan. Socialtjänsten bör ha kontroll- och underrättelseplikt vid misstanke om bidragsfusk. Att inte acceptera hembesök bör vara avslagsgrundande för bidragsansökan. Det breda undantag från lagen om underrättelseskyldighet som idag finns hindrar effektiv samverkan mot bidragsbrott. Bidragsbrott behöver prioriteras av polisen och straffen behöver skärpas.

Skärpta och breddade aktivitetskrav

Många riskerar att förlora pengar och fritid på att gå från bidrag till jobb. Den som söker bidrag ska därför söka jobb och delta i praktik, utbildning eller andra åtgärder på heltid som motprestation. Den som söker bidrag och saknar gymnasial utbildning bör som motprestation exempelvis anvisas till utbildning. Effektiva kombinationer av yrkesutbildning och svenskundervisning kan ge snabbare etablering. Forskning i Sverige och internationella erfarenheter visar att aktivitetskrav och krav på jobbsökande förkortar tiderna i arbetslöshet och minskar utanförskapet. Fler föräldrar behöver gå till jobbet, så att färre barn växer upp i utsatthet.

Moderaterna är rösten för alla som anstränger sig för sin egen och vår gemensamma framtid. Varje ansträngning ska löna sig och vår uppgift är att vara garanten för det. Att ställa krav är att bry sig. Alla har en plikt att bidra genom arbete och utbildning efter bästa förmåga. Det är en förutsättning för att Sverige ska gå runt.

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, Linköping

Benjamin Dousa (M)

Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Alexander Abenius (M)

Kommunalråd, Lerum

Johan Abrahamsson (M)

Förbundsordförande, Västra Götaland

Linda Allansson Wester (M)

Kommunalråd, Svedala

Jonas Bergman (M)

Kommunalråd, Halmstad

Carl-Oskar Bohlin (M)

Förbundsordförande, Dalarna

William Elofsson (M)

Oppositionsråd, Gävle

Michaela Fletcher (M)

Kommunalråd, Österåker

Roger Fredriksson (M)

Förbundsordförande, Blekinge

Axel Josefsson (M)

Kommunalråd, Göteborg

Anna Jähnke (M)

Regionråd, Skåne

Alicja Kapica (M)

Oppositionsråd, Sundsvall

Lars-Ingvar Ljungman (M)

Förbundsordförande, Skåne

Josefin Malmqvist (M)

Förbundsordförande, Moderatkvinnorna

Helena Nanne (M)

Vice förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd, Växjö

Lars Rådén (M)

Kommunalråd, Solna

Malin Sjölander (M)

Förbundsordförande, Kalmar

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förbundsordförande, Gotland

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd, Malmö

Alexander Torin (M)

Kommunalråd, Karlstad

Malin Wengholm (M)

Regionråd, Jönköping

Carina Wutzler (M)

Kommunalråd, Vellinge

Anders Ågren (M)

https://www.dn.se/debatt/ms-bidragstak-ar-bra-men-fler-skarpningar-behovs/

Nu jobbar vi för ett bättre Företagsklimat

By Alliansen, Stefan Erikson No Comments

Ⓜ️Idag hade Stefan Erikson (M)
ordförande i Bygg- och miljönämnden presskonferens om satsningarna för att förbättra Linköpings företagsklimat.

Allians för Linköping satsar på att:

✅utveckla nämnden som en servicemyndighet
✅öka förståelsen för företagares vardag och förutsättningar
✅utveckla och förbättra rådgivning och information
✅förbättra och förenkla kommunikationen
✅skapa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet
✅öka digitaliseringen för enklare och snabbare handläggning
✅se över taxor och avgifter så de är transparenta och tydliga
✅jobba med tydligt ledarskap där varje medarbetare är en ambassadör för kommunen och för Linköpings näringslivsarbete

Följ vårt arbete framåt i våra kanaler!

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning

By Erik Östman No Comments

✅Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning – efter förslag från föräldrar

✏️Idag har Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Catrine Månsson, rektor på Tornhagsskolan, presenterat en ny satsning för elever med hörselnedsättning på högstadiet.

??‍♂️– Det finns ett behov av att kunna erbjuda detta i Linköping. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan gå vidare med frågan och få en start redan från och med hösten nästa år, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

✅Målsättningen är att ge alla elever med hörselnedsättning de bästa möjliga förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen i sin klass.