All Posts By

Henrik Dalgard

Kan bara beklaga den väg S valt

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Socialdemokraterna målar upp en falsk bild av verkligheten när de, i en debattartikel, berättar om senaste kommunfullmäktiges beslut gällande en motion om rätt till heltid vid upphandlingar.

Motionen kommer från Vänsterpartiet och föreslår att Linköpings kommun ska ställa krav på utförare/arbetsgivare att erbjuda sin personal heltidsanställningar vid framtida tjänsteupphandlingar. Motionens intention är god men vi anser att en bättre väg framåt är att fokusera på önskad sysselsättningsgrad. Risken är annars stor att antalet delade turer ökar vilket innebär att berörda medarbetare måste arbeta några timmar på morgonen, vara lediga mitt på dagen för att sedan behöva gå på ett kvällspass. Att arbeta på det här sättet är mycket betungande.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna återigen far med osanningar och beskyller Alliansen för att vara arbetarfientliga. Så för att klargöra så innebär kommunfullmäktiges beslut att Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad samtidigt som vi tar hänsyn till verksamheternas förutsättningar.

Allians för Linköpings ambition är ett öppet styre där vi respekterar varandra och söker breda överenskommelser för Linköpings utveckling och Linköping bästa. Att beskylla varandra för osanningar gynnar inte någon, allra minst Linköpingsborna, och därför kan vi bara beklaga den väg som Socialdemokraterna i opposition nu har valt.

Niklas Borg (M)

Muharrem Demirok (C)

Åsa Wennergren (L)

Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Artikeln är ursprungligen publicerad i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/kan-bara-beklaga-den-vag-s-valt-om5557804.aspx?fbclid=IwAR2r4KTqQPwK917gPssgiEv0zFgZ4xR0y2cFJ2av8Fd20xxOxF7LwzW309g

Moderaternas lösning på Linköpings integrationsproblem – ett förnyat samhällskontrakt

By Okategoriserade No Comments

Idag höll Linköpings Moderaterna en pressträff där kommunalråden Niklas Borg och Erik Östman presenterade lösningen på integrationsproblemen i Linköping. En sammanfattning på lösningen följer nedan.

Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Trots en långvarig högkonjunktur, en glödhet arbetsmarknad och löften om en sammanhållen stad fortsätter segregationen och utanförskapet i Linköping att öka. Moderaterna presenterar nu vår lösning på Linköpings integrationsproblem.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna inför valet 2014 var att segregationen hade ökat under de år som Alliansen styrt Linköping. Det var en kritik som sved eftersom den var sann. Trots många insatser och stora nya resurser så växte klyftorna. Problemet är bara att de fortsätter att göra det också i dag och i en allt snabbare takt. I sak är det inte konstigt, den styrande majoriteten i Stadshuset gör i dag samma sak som vi gjorde fast med ännu mer pengar.

Linköping behöver välja en ny väg. Det är viktigt både för varje individ som befinner sig i utanförskap men det är också viktigt för hela samhället. Mycket tyder på att landets kommuner kommer befinna sig under betydande ekonomisk press under kommande år. För att klara av att leverera den nivå på välfärden som Linköpingsborna förväntar sig måste alla som kan arbeta. Fler i arbete är den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Positiv förväntan

Vår lösning på Linköpings integrationsutmaning är att möta alla Linköpingsbor med en positiv förväntan att alla, utifrån sina förutsättningar, anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle. När kommunen idag möter människor som lever i utanförskap och bidragsberoende utgår man alltför mycket från ett omhändertagandeperspektiv där för mycket fokus ligger på de problem och hinder som finns. Det stärker varken självförtroendet eller självkänslan och gör inte heller att man känner sig mer motiverad att komma i jobb och sysselsättning.

Vi är övertygade om att det krävs ett ändrat fokus, kommunen måste utgå från varje individs förmåga och se det friska i människan. Detta betyder inte att vi tror att alla ska kunna gå direkt ut i den reguljära arbetsmarknaden. Vi är väl medvetna om att alla har olika förutsättningar och att det är utifrån varje persons förutsättningar som vi tillsammans sätter nivån på vad varje människa kan förväntas bidra med.

För vissa kan det handla om att på snabbaste sätt nå den reguljära arbetsmarknaden, för en del kan det handla om subventionerade anställningar, medan det för andra kan handla om praktik eller bara att lära sig vardagssvenska för att kunna handla, gå till apoteket och prata med barnens lärare.

 Snabbare vägar in i samhället

Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I vår modell ställer vi höga krav på kommunen att erbjuda stöd och resurser för att hjälpa alla individer att nå sina mål. Vi ställer också lika höga krav på att varje person är beredd att anstränga sig utifrån sin förmåga. Gör man inte det och inte uppfyller sin del av kontraktet så måste det också få konsekvenser i form av reducerat eller uteblivet bidrag.

Inom förskolan ser vi ypperliga möjligheter för många utrikesfödda kvinnor med ingen eller liten utbildningsbakgrund som i dag har svårt att ta sin in på arbetsmarknaden.

Vad dessa kvinnor ofta har är en stor vana vid omsorg om barn. I förskolan får de möjlighet att lära sig enkel svenska tillsammans med barnen och blir populära hos barnen då de alltid har tid. De tillför ett stort värde till förskolan samtidigt som förskollärarna kan ägna större del av sin tid åt det pedagogiska innehållet istället för att plocka fram och av mat, hjälpa till att ta på ytterkläder och stå och gunga på gården.

På samma sätt ser vi stora möjligheter inom äldreomsorgen. Genom att ha extra resurser som kan hjälpa till vid maten, med promenader eller bara vara sällskap så kan den utbildade personalen istället koncentrera sig på omvårdnadsdelen.

Det här arbetssättet hjälper människor att integreras i samhället, de får möjlighet att känna en tillhörighet och att man gör nytta samtidigt som kvaliteten höjs i våra välfärdsverksamheter och vår personal lättare hinner med att göra sitt jobb.