All Posts By

Felicia Roel

Svårbegriplig stridsretorik från S

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

I en artikel anklagar Kristina Edlund (S) och Mari Hultgren (S) återigen Alliansen för att vilja sälja ut hyresrätter och bromsa byggnationen av nya bostäder. Inget av detta har grund i verkligheten.

Det har byggts många hyresrätter de senaste åren, och allmännyttan har stått för en stor del av dessa. Allmännyttan har även de senaste åren producerat sina absolut dyraste hyresrätter någonsin, vilket skett på bekostnad av billiga/prisvärda hyresrätter.

Att ha kvantitativa mål för hur många lägenheter som skall färdigställas har endast bidragit till att öka kostnaderna, inte heller har bolaget klarat av att nå dessa mål mer än ett enda år. Förra året lyckades Stångåstaden inte ens upp till 35 procent av det uppsatta målet. Dessutom såldes, under Socialdemokraternas ledning, stora delar av Stångåstadens bestånd ut utan någon debatt eller att något underlag presenterades.

Vi har väldigt svårt att förstå hur Socialdemokraterna, med ovan facit, kan ropa ut sin stridsretorik. Varför vill S skapa en konflikt som inte finns? Istället för att samarbeta kring de målsättningar som vi uppenbart är överens om så väljer S en stridsretorik utan verklighetsgrund.

Vår ambition är enkel:

1. Vi behöver bygga fler hyresrätter, men vi måste se till att allmännyttan inte leder ligan över dyra hyresrätter, utan tar täten i kampen mot att får fler billiga/prisvärda hyresrätter.

2. Vi behöver att fler Linköpingsbor kan göra en klassresa. Till detta hör bland annat bostaden och möjligheten att få äga sin bostad och börja bygga ett eget kapital.

3. Vi behöver en långsiktig ambition om en allmännytta som fortsätter ta ansvar både för befintliga hyresgäster och blivande. Det gäller allt från ansvar i bostadsområden, trygghetsarbete och bostadsproduktion.

Niklas Borg (M)
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Muharrem Demirok (C)
kommunalråd

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/svarbegriplig-stridsretorik-fran-s-om6008566.aspx

Niklas förklarar Alliansens ägardirektiv för Stångåstaden

By Niklas Borg, Okategoriserade
Allians för Linköpings nya ägardirektiv för kommunens bolag innehåller lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. Detta är ett stort problem. Klicka gärna på filmen ovan för att höra hur Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, förklarar detta.

Mäns våld mot kvinnor berör oss alla

By Annika Krutzén, Niklas Borg

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Den smärtsamma dokumentären ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är” visar den råa verkligheten av den mest extrema formen av kvinnoförtryck – mäns våld mot kvinnor. Detta förtryck förekommer, även i Sverige, och det måste få ett slut.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret. Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Då kan man ju bara spekulera i hur stort mörkertalet är, där man inte vågar anmäla.

Kvinnor som utsätts för våld eller övergrepp är särskilt illa utsatta i samhället. Övergreppen sätter ofta djupa och allvarliga psykiska spår vilket kan försämra hela livssituationen. Ofta är skuldkänslorna stora och maktlöshetskänslan ännu större. Sjukvården behöver därför utveckla lämpliga behandlingsformer för att bota eller minska de bestående symptomen, både de psykiska och fysiska. Vården måste ha god kunskap om effekterna av exempelvis sexuellt våld och ett nära samarbete med de organisationer som arbetar med brottsoffren. För det är dessa organisationer som oftast kommer i kontakt med dem först.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Idag är det inte så. I Linköpings kommun tog vi förra året en handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck. En handlingsplan är ett bra steg på väg, men det är vad som händer i verkligheten som räknas. Det här är en prioriterad fråga för oss och vi tar inte lätt på den.

Vi behöver alla hjälpas åt att bryta detta samhällsproblem och att ta bort skulden och skammen från de kvinnor som blir utsatta och istället hjälp dem att resa sig igen. För att vi måste, för att ingen kvinna ska behöva känna sig som Josefin gjorde och för att ingen anhörig ska behöva stå bredvid och känna maktlösheten.

Annika Krutzén (M)
Niklas Borg (M)

Kommunalråd

Artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/ett-fortryck-som-maste-fa-ett-slut-om5952560.aspx

 

Alliansens nya ägardirektiv löser många problem

By Alliansen, Niklas Borg

Vi ställer oss väldigt frågande till om Hyresgästföreningen överhuvudtaget läst förslaget till nya ägardirektiv för Stångåstaden. Av deras debattartikel att döma så kan de inte ha gjort det. Sannolikt för att de har varit så upptagna med att köpa den socialdemokratiska retoriken att de inte brytt sig om att söka efter sanningen.

Allians för Linköping har presenterat förslag till nya ägardirektiv där vi tydligt presenterar lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. För oss som politiker är detta ett stort problem.

Allmännyttan ska vara till gagn för just det allmänna, och inte bygga enbart för de med höga inkomster. Detta bortser Hyresgästföreningen från i sin argumentation. Hyresnivåerna verkar vara irrelevanta, istället ska produktionsmålet vara överordnat. Vi kommer använda ägarinflytandet över allmännyttan till att främja en hög produktionstakt samtidigt som vi kommer att premiera humana hyror.

Vad gäller ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är det svårt att förstå Hyresgästföreningens kritik. Att människor som idag hyr sin bostad ska erbjudas möjlighet att kunna äga densamma är något som vi gärna ser mer av. Vår ambition är att minska klyftan mellan de som äger sitt boende och de som tvingas hyra. Fler ska kunna göra en boendekarriär, samtidigt som den som uppskattar hyresrätten också ska kunna njuta av den frihet som den medför.

Kritiken från Hyresgästföreningen ekar också väldigt tomt när vi alla kunde se hur tysta de själva var när Socialdemokraterna under förra mandatperioden gjorde enorma utförsäljningar av allmännyttan till ett norskt fastighetsbolag. Var fanns kritiken då? Varför tycker Hyresgästföreningen att det är okej att sälja ut bostäder till stora aktörer, men det är fel att låta de boende själva ta över ägandet av sin bostad?

Tyvärr har Hyresgästföreningen gått från att vara en aktör som bevakar de boendes intresse och driver på samhällsutvecklingen till att bli en del av den socialdemokratiska kampanjmaskinen. Det innebär också att de tappar i trovärdighet som samtalspart när de använder sitt varumärke när de bedriver partipolitik. Vi för gärna ett samtal kring bostadsutvecklingen i Linköping och hur vi kan stärka de boendes inflytande, men vi vill gärna göra detta med parter som klarar av att föra en sansad diskussion och inte slänger sig med partipolitisk retorik.

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C) 

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/nya-agardirektiv-loser-gamla-problem-om5911839.aspx

Heltid ska vara utgångspunkten

By Alliansen, Niklas Borg

Edlund (S), Hovenberg (MP) och Eek (V) lyfter vikten av att kommunens utgångspunkt är heltidsanställningar utan delade turer vid nyanställningar i kommunens verksamheter, och där finns ingen annan åsikt hos Allians för Linköping. Vi delar uppfattningen om att det ska vara utgångspunkten.

Vi vill att medarbetare inom Linköpings kommun ska kunna ha den sysselsättning som önskas, det ser vi som en viktig del av kommunens framtida kompetensförsörjning. Allians för Linköping kommer därför arbeta för rätt till önskad sysselsättningsgrad i kommunens verksamheter men vi tycker samtidigt att det är viktigt att alltid ta hänsyn till verksamheternas förutsättningar, ekonomin och inte minst till våra medarbetare.

Detta var också anledning till att vi valde att avvakta med ”Rätt till heltid” inom utbildningsförvaltningen, för att kunna utgå från verksamheternas förutsättningar. Genom att göra så kan vi få långsiktigt hållbara lösningar. Om det hanteras fel så riskerar det annars att bli exempelvis en ökning av delade turer inom omsorgen och det vill varken vi som arbetsgivare eller våra medarbetare.
I Linköping ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Allians för Linköping kommer alltid sätta människan före systemet.

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Sara Skyttedal (KD)

Allians för Linköping

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/heltid-ska-vara-utgangspunkten-om5842391.aspx

Nya Simhallen – färdig sommaren 2022

By Alliansen No Comments
Alliansen kan nu presentera fortsättningen för simhallsprojektet i Linköping. På initiativ av Allians för Linköping har en genomlysning av projektet kring nya simhallen genomförts. Genomlysningen har undersökt olika lokaliseringsalternativ och utföranden och bidragit till att Linköpingsborna under mandatperioden äntligen kommer att ha en ny simhall på plats.

Alliansen har nu kommit fram till att fortsätta planeringen enligt tidigare beslut för en placering av simhallen på Folkungavallen. Den genomlysning som har gjorts visar tydligt att planeringen av projektet nu är så pass långt gången att det är svårt att genomföra förändringar utan att förskjuta tidsplanen många år framöver, vilket i slutändan skulle drabba Linköpingsborna i stor omfattning. Det viktigaste för Alliansen har varit att få en simhall på plats så snart som möjligt och att hålla nere driftskostnaderna för den nya simhallen. Nu kommer spaden att sättas i marken under 2019 och simhallen att stå färdig sommaren 2022.

– Trots att vi är många som har förespråkat en annan lokalisering av simhallen så är det inte rimligt att riva upp tidigare beslut i frågan. Linköping behöver en simhall på plats så snart som möjligt och därför är det bra att nu kunna gå vidare i planeringen. Viktigt för att kunna gå vidare är också att vi lyckats få ner den årliga kostnaden för Linköpingsborna, säger Niklas Borg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen kan vi lägga frågan om simhallen bakom oss. Vi är glada att kunna presentera den här inriktningen idag. När det här bygget är klart kommer Linköpingsborna ha en simhall som de kan vara stolta över. Tack vara det arbete vi har gjort de senaste månaderna har vi lyckats både sänka kostnaderna, styra upp processen och få en tydlig tidsplan. Jag hoppas nu att vi kan få Linköpingsbor, föreningsliv och alla andra aktörer att ställa sig bakom det här, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd.

Tack vare genomlysningen har man kommit fram till olika lösningar för kostnadsbesparingar utan att i större omfattning påverka och förändra funktionsprogrammet, bland annat en hyra som är cirka 20 procent lägre än beslutet från 2015. För Allians för Linköping är det viktigt att alltid ta ansvar för ekonomin och se till att skattebetalarnas pengar används till kommunens kärnverksamheter. Allians för Linköping önskade även minska investeringskostnaden för simhallen. Genomlysningen visade dock att det var svårt att minska kostnaden för byggnationen utan att avsevärt fördröja färdigställandet av simhallen.

– Vi hade gärna sett en ny simhall på Stångebro istället för på Folkungavallen eftersom det bland annat inneburit mindre trafik i centrum och en större närhet till resecentrum. Eftersom utredningskorridoren för Ostlänken inrymmer området på Stångebro försvårar det möjligheterna att placera simhallen där utan att avsevärt fördröja bygget av en ny simhall. Likväl är det glädjande att Linköping snart får en ny simhall som kommer vara till nytta för Linköpingsbor och föreningsliv lång tid framöver, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd.

– Vi hade velat se en helt annan lösning för simhallsbygget med en betydligt enklare simhall lokaliserad på Stångebro. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Därför välkomnas de besparingar som kommer kunna göras på driften, men vi hade även velat se betydande besparingar på inverstingskostnaden. Många prioriteringar väntar framåt i tiden och det finns alltjämt behov av att se över kommunens investeringar, säger Sara Skyttedal (KD), kommunalråd.

Den nya simhallen vid Folkungavallen beräknas invigas sommaren 2022. Byggstart är planerad till senare under 2019.

En mindre skola gynnar eleverna

By Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Företagande ska bli enklare

By Niklas Borg No Comments

Idag fylls Cupolen med företagare, politiker och andra aktörer för att diskutera näringslivets möjligheter och utmaningar i Linköping. Frågor av stor vikt inte bara för näringslivets tillväxt utan även för hela kommunens och välfärdens möjligheter att utvecklas.

För att Linköping skall vara en kommun som utvecklas är det helt nödvändigt att det finns ett livskraftigt näringsliv och ett bra företagsklimat. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera skola, omsorg och sjukvård. Det måste därför bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings kommun.

Linköpings kommun har dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Det är en trend som måste brytas. Allians för Linköping kommer därför prioritera att vända den utvecklingen.

Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, ett gott servicetänk och hjälpsamhet genom en generös och inbjudande inställning till de som bedriver och vill bedriva verksamhet i Linköping. I Linköping ska den som startar och driver företag ha det lätt, oavsett om det är ett café, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag.
Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Allians för Linköping vill därför bland annat införa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.

För näringslivets fortsatta utveckling är det även nödvändigt att Linköping är en attraktiv kommun att flytta till. Där är viktiga nyckelfaktorer att kommunen har en attraktiv innerstad, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Att satsa på dessa områden är därför viktiga komponenter för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa och utvecklas. Att därtill kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Allians för Linköping vill vara en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Så utvecklas inte bara näringslivet utan även hela kommunen.

Niklas Borg (M)
kommunstyrelsens ordförande
kommunalråd

Länk till artikel i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/foretagande-ska-bli-enklare-om5774300.aspx

Linköpingsmoderaternas nya kommunalråd – Annika Krutzén (M)

By Annika Krutzén No Comments

Annika Krutzén (M) är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.  Under måndagen den 29 oktober valdes Annika, av Linköpingsmoderaternas fullmäktigegrupp, till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd). Det formella beslutet tas i kommunfullmäktige den 6 november.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7081162

Intervju i Eftermiddag i P4 Östergötland (ca 2:04:30 in i klippet): https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1175726?programid=504&start=7469

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx