ANSVARSFULL BUDGET SOM SÄKRAR KVALITETEN I VÄLFÄRDEN KLUBBAD AV FULLMÄKTIGE

By 9 december, 2019 Alliansen, Niklas Borg

Linköping har i grunden en god ekonomi. Men den måste värnas i varje budget och i alla beslut. Med god hushållning kan vi hindra att Linköping hamnar i ett läge, där många andra kommuner redan är och där man tvingas ta till desperata åtgärder.

Vi har vår framtid i våra egna händer, vid våra egna sammanträden och i våra förvaltningar och med de utförare som arbetar på kommunens uppdrag. Våra internbudgetar präglas av fokus på välfärdens kärna och krav på effektiviseringar för att skapa utrymme för reformer och satsningar. Vi måste möta den växande stadens behov och användningen av varje krona som vi tagit in från medborgarna måste kunna försvaras.

Användningen av de skatter som vi tagit ut av Linköpingsborna ska ske ansvarsfullt och med respekt och det gör de i de budgetar som klubbats av fullmäktige idag.

Leave a Reply